Trzecia rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Trzecia rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
fot. Krzysztof Gwizdała 30 września 2017 roku mija termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.
istotne.pl pieniądze, um bolesławiec

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41:
Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

Podstawa prawna: art. 111 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487).

Informację w sprawie wysokości opłaty można uzyskać w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój 702, 713, tel. 75 645 64 90, kom. 784 069 110.

tekst zlecony