W PWSZ im. Witelona w Legnicy czekają na przyszłych studentów!

W PWSZ im. Witelona w Legnicy czekają na przyszłych studentów!
fot. PWSZ Niecały tydzień potrwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczelnia czeka na kandydatów na studia do 25 września 2017 roku.
istotne.pl rekrutacja, pwsz legnica

Kandydaci na studia na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, mogą równocześnie w dniach 22-26 września 2017 r. składać dokumenty na studia w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać:

  • 22 września (8:30 – 17:00),
  • 23 września (9:00 – 15:00),
  • 25 września (8:30 – 17:00),
  • 26 września (8:30 – 17:00)

w następujących pokojach:

  • 31 (budynek A – parter) – Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
  • 32 (budynek A – parter) – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
  • 12 (budynek A – parter) – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Ostatnim krokiem rekrutacji jest informacja czy kandydat dostał się na wymarzone studia. Informacja ta pojawi się 27 września 2017 roku.

Rekrutacja do PWSZ w LegnicyRekrutacja do PWSZ w Legnicyfot. PWSZ Legnica

Czemu warto wybrać studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy?

Uczelnia posiada pracownie specjalistyczne, językowe, laboratorium e-edukacji, zasoby biblioteczne i dostęp do baz danych, sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX,, pracowniami i laboratoriami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych). 

Pracownie medyczne wyposażone są w miedzy innymi w: ciśnieniomierze, lampy bakteriobójcze, wagę elektroniczną, oto-oftalmoskop WPT15D, fantomy, inkubator noworodkowy, lóżka rehabilitacyjne, elektrokardiograf, pikflometr, pulsoksymetr, sonometr, kardiomonitor, defibrylator delfin, manekiny, modele szkieletu człowieka, mikroskopy biologiczne binokularowe, łaźnie wodne, pompę próżniową, wstrząsarki laboratoryjne, wirówki, wagi, myjkę  ultradźwiękową, chłodziarko-zamrażarkę, sterylizator, cieplarkę, autoklaw, lampy bakteriobójcze.

Uczelnia posiada sale wykładowe, ćwiczeniowe, pracownie i laboratoria spełniające wysokie standardy między innymi specjalistyczne laboratoria. Pracownie odnawialnych źródeł energii, mikrobiologii, techniki mikroprocesorowej czy elektroniki i miernictwa służą nie tylko studentom ale także kadrze dydaktycznej do prowadzenia badań i realizowania projektów.
Współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego zarówno w ramach praktyk studenckich, jak też doskonalenia programów studiów

Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w firmach stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami organizowane są również dla naszych studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą ich kompetencje zawodowe w tym: dodatkowe praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm, praca zawodowa w niepełnym wymiarze czasu.

tekst zlecony