Radni miejscy zakończyli obrady

Radni miejscy zakończyli obrady
fot. b.org W środę odbyła się ostatnia – 54 sesja rady miejskiej. Nowi radni zostaną wybrani za dwa tygodnie.
istotne.pl rada miasta, ratusz, radny

We środę odbyła się 54 – ostatnia w tej kadencji sesja rady miasta. Radni wysłuchali informacji prezydenta Bolesławca i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Radni przyjęli sprawozdania z działalności komisji stałych rady miasta oraz z działalności rady miasta i prezydenta.

W czasie 53 posiedzeń rada miasta podjęła 508 uchwał, w tym: 218 problemowych, 64 finansowych, 111 finasowo-budżetowych, 3 finansowo-organizacyjne, 22 dotyczące mienia komunalnego, 63 organizacyjne, 27 organizacyjno-osobowych. Rada miasta podjęła też 7 oświadczeń. Z ogólnej liczby – 124 uchwały stanowią przepisy gminne i zostały odpowiednio opublikowane. Z podjętych uchwał – 445 nadal obowiązuje, a 53 utraciło w międzyczasie swoją moc.

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)