Ma powstać drugi most na Bobrze i kolejne rondo

Ma powstać drugi most na Bobrze i kolejne rondo
fot. B.org Drugi most na Bobrze, budowa kolejnego ronda oraz przebudowa istniejącego, to pomysły Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rozładowanie korków na wjeździe i wyjeździe z Bolesławca.
istotne.pl obwodnica, most, drogowy, rondo, korek

Jest szansa na zmniejszenie korków przy wjeździe do Bolesławca od strony Zgorzelca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu ma w planach modernizację dróg w rejonie mostu nad rzeką Bóbr w Bolesławcu. Planowana jest budowa nowego mostu po północnej stronie istniejącego. Stary most ma zostać zmodernizowany.

Planowane prace przewidują również budowę chodnika o szerokości 2 m wzdłuż północnej krawędzi ul. II Armii WP, przebudowę skrzyżowania trójwylotowego u zbiegu ulic Widok – Zgorzelecka – II Armii WP na skrzyżowanie typu rondo z ciągami pieszo-rowerowymi oddzielonymi od krawędzi ronda pasem zieleni. Kolejne zmiany mają polegać na budowie drogi u podnóża skarpy nasypu na skrzyżowaniu ulic Widok – II Armii WP – Zgorzelecka, nowej lokalizacji istniejących zatok i przystanków autobusowych, przeniesienie ich na ul. Widok w celu utworzenia bezpiecznego mini węzła autobusowego.

Przebudowane ma być również skrzyżowanie ulic Ceramiczna – Widok – II Armii WP oraz istniejące rondo u zbiegu ulic Zgorzelecka – Wróblewskiego wraz z dobudową ciągów pieszo-rowerowych oddzielonych od krawędzi ronda pasem zieleni oraz budową dodatkowego pasa ruchu na wlocie ronda od ul. Wróblewskiego. Według planów GDDKiA ekran akustyczny po południowej stronie ronda u zbiegu ulic Zgorzelecka – Wróblewskiego zostanie przełożony i dobudowany. Do rozbiórki przewidziane są niektóre zabudowania przy ul. Bobrowej i ul. Widok. W celu dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i standardów przewidziana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego na projektowanych rondach oraz wzdłuż projektowanych ulic.

Wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu dotyczący modernizacji układu komunikacyjnego z przebudową mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 4 w Bolesławcu został pozytywnie zaopiniowany przez prezydenta.

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)