Wyremontowano ulicę Warszawską

Wyremontowano ulicę Warszawską
fot. A. Gergont Zakończył się remont ulicy Warszawskiej. Oprócz nowej nawierzchni i chodników na ulicy wybudowano rondo.
istotne.pl remont, drogi, rondo

Zakończono remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Warszawskiej. Na ulicy (nieopodal Urzędu Skarbowego) wybudowano także rondo. Prace kosztowały przeszło 373 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu miasta oraz z funduszy europejskich.

Ludzie na nowym rondzie przy ulicy WarszawskiejLudzie na nowym rondzie przy ulicy Warszawskiejfot. A .Gergont

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)