W Bolesławcu i Kliczkowie rozmawiano o surowcach mineralnych

W Bolesławcu i Kliczkowie rozmawiano o surowcach mineralnych
fot. M. Zabawa W niedzielę zakończyła się trzydniowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat wykorzystania zasobów mineralnych na obszarze transgranicznym.
istotne.pl urząd miasta, konferencja, kliczków, wykład

Przez trzy dni w Bolesławcu i Kliczkowie odbywała się Konferencja Naukowo-Techniczna o wykorzystaniu bogactw naturalnych w naszym regionie. Patronat na konferencją objęli: Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Uczetnicy Konferencji Naukowo-TechnicznejUczetnicy Konferencji Naukowo-Technicznejfot. M. Zabawa

Konferencję zorganizowała Gmina Miejska Bolesławiec przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Powiatu Bolesławieckiego. Celem organizacji konferencji była m.in. budowa systemu współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczych oraz samorządu terytorialnego, aby w sposób bardziej efektywny wykorzystać zasoby naturalne obszaru transgranicznego, zwiększyć ilość miejsc pracy poprzez rozwój potencjału gospodarczego i naukowego oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.

Projekt dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w Euroregionie Nysa oraz z budżetu państwa.

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)