Miasto zawarło umowę o wartości 738 tys. euro

Miasto zawarło umowę o wartości 738 tys. euro
fot. Urząd Miasta Inżynier Kontraktu jest niezbędny dla prawidłowej realizacji programu finansowanego ze środków europejskiego funduszu ISPA. Polacy będą współpracować z Francuzami i Łotyszami.
istotne.pl ispa

Gmina Miejska Bolesławiec podpisała 9 grudnia umowę z konsorcjum firm Societé Anonyme Francaise d'Etudes et de Gestion z Francji i Baltic Project Consulting z Łotwy w sprawie Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej dla biura wdrażania projektu modernizacji kanalizacji w Bolesławcu.

Inżynier dla Bolesławca, wyłoniony w międzynarodowym przetargu, będzie administrować i zarządzać projektem, w ścisłej współpracy z Beneficjentem (Gminą Miejską Bolesławiec) i Jednostką Wdrażającą (Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Inżynier Kontraktu będzie także wspierać działania Biura ds. Wdrożenia Projektu ISPA w zakresie uzyskiwania niezbędnych dokumentów i opinii, monitorowania finansów projektu, rozpoznawania ewentualnych problemów technicznych, finansowych i prawnych wraz z propozycjami działań zapobiegawczych i naprawczych oraz w zakresie aktualizacji bazy danych, umożliwiającej systematyczne przygotowywanie obligatoryjnych raportów.

Wartość podpisanego kontraktu to 738 tys. euro. Środki na sfinansowanie Inżyniera Kontraktu pochodzić będą z budżetu gminnego (40%) i funduszu ISPA (60% wartości usługi).

Societé Anonyme Francaise d'Etudes et de Gestion z Francji jest firmą konsultingowo-projektową od lat świadczącą usługi dla administracji państwowej, samorządów lokalnych i inwestorów prywatnych w zakresie inwestycji w ochronę środowiska związanych ze sferą użyteczności publicznej.

Firma Baltic Project Consulting Ltd. z Łotwy zajmuje się między innymi przygotowaniem i monitorowaniem projektów zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej oraz oceną ekonomiczną projektów rozwoju firm oraz projektów inwestycyjnych.