PCK świętuje rocznicę swojego powstania

PCK świętuje rocznicę swojego powstania
fot. B.org W Teatrze Starym odbyła się uroczystość z okazji 85 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości Zarząd Główny PCK wyróżnił zasłużonych działaczy oraz sympatyków czerwonokrzyskiej idei. Nagrody dla wolontariuszy ufundowało także starostwo powiatowe.
istotne.pl pck

Podczas uroczystości rozdano nagrody Zarządu Głównego i Rejonowego PCK. Za długotrwałą i aktywną współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz szerzenie humanitarnych idei, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnił Odznaką Honorową III stopnia Barbarę Kostyrę, Adama Zielińskiego oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Jednostce Wojskowej 11 45 w Bolesławcu.

Odznaki honorowe IV stopnia otrzymali Ewa Hryciów, Jan Cołokidzi, Ryszard Wasyluk i Czesław Meklesa.

Dyplomy uznania starosty Krzysztofa Konopki otrzymali Barbara Kostyra, Adam Fornal, Danuta Zielińska, Mirosława Bednarowicz, Andrzej Kosterenko, Anna Guzik i Dariusz Pawliszczy.

Zamiast kwiatów wszyscy nagrodzeni otrzymali figurki aniołków, które mają symbolizować dobro i serce, które wkładają w swoją pracę.

Dwoje najmłodszych wolontariuszy – Monika Małolepsza i Tomek Sokołowski otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez przewodniczącego rady powiatu.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu przyznał po raz pierwszy statuetki "Przyjaciel Polskiego Czerwonego Krzyża", które wykonał młody artysta Łukasz Mierzwa w pracowni rzeźby i rysunku BOK, prowadzonej przez pana Czesława Matyjewicza. Statuetką zostali nagrodzeni: ksiądz biskup Stefan Regmunt, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Sąd Rejonowy w Bolesławcu, Piotr Roman, Stanisław Kozłowski i Andrzej Kosterenko.

Uroczystość uświetnił występ młodych wokalistów Pracowni Wokalnej MDK, prowadzonej przez Marka Łętowskiego.