Jest dokument dotyczący rozwoju miasta

Jest dokument dotyczący rozwoju miasta
fot. B.org Niebawem radni będą uchwalać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dlatego na ostatniej sesji przyjęto studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
istotne.pl rada miasta

Aby miasto mogło się rozwijać, musi posiadać aktualne studium zagospodarowania przestrzennego. Radni muszą po prostu wiedzieć gdzie i co może być planowane. Studium mówi, w jakim kierunku może i powinno rozwijać się miasto.

Do niedawna bolesławieccy radni dysponowali "Studium zagospodarowania przestrzennego" opracowanym jeszcze w 1999 roku.. Od tego czasu dokument uległ częściowej dezaktualizacji i wymagał wprowadzenia korekt oraz zmian wynikających z ewolucji gospodarczej i przestrzennej miasta.