Zorganizowano Wigilię dla bezrobotnych

Zorganizowano Wigilię dla bezrobotnych
fot. B.org Swoje opłatkowe spotkanie i przedwigilijną wieczerzę mieli bezrobotni z terenu powiatu bolesławieckiego. Spotkanie odbyło się w auli szkoły muzycznej.
istotne.pl wigilia, bezrobocie

Związek Bezrobotnych Powiatu Bolesławieckiego działa przy radzie OPZZ w Bolesławcu od trzech lat. W tym roku związek po raz czwarty zorganizował przedwigilijne spotkanie dla bezrobotnych z terenu powiatu.

Jednym z punktów przedwigilijnych spotkań związku są szczególne podziekowania dla osób, które wspomagają związek i samych bezrobotnych. Na czwartkowym spotkaniu uhonorowano w ten sposób ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego. Podobne podziękowania otrzymali też ci, którzy w różny sposób wspomagają bezrobotnych i organizowane dla nich imprezy: przedsiębiorcy, firmy sponsorujące i instytucje, które tak, jak np. szkoła muzyczna, udostępniają swoje pomieszczenia na spotkania.

Obecni bezrobotni i zaproszeni goście złożyli sobie świąteczne życzenia i przełamali się tradycyjnie opłatkiem.