„Koperty Życia” będą również w lodówkach bolesławian

„Koperty Życia” będą również w lodówkach bolesławian
fot. UM Bolesławiec W Urzędzie Miasta w Bolesławcu trwają przygotowania do rozpoczęcia akcji społecznej „Koperta Życia”, której adresatami są seniorzy, osoby samotne lub trwale zmagające się z chorobą.
istotne.pl um bolesławiec, koperta życia

W UM Bolesławiec odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące idei „Kopert Życia” z przedstawicielami m.in. ZOZ, służb mundurowych, MOPS oraz duszpasterzami bolesławieckich parafii. Idea „Kopert Życia” powstała na gruncie oczekiwań społecznych, by osoby w wieku senioralnym mogły czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji, zwłaszcza gdy nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. Niejednokrotnie zdarza się, że służby ratunkowe wchodzą do mieszkania starszej i samotnej osoby, która z powodu dolegliwości bądź utraty przytomności nie może udzielić im informacji niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratunkowej. W sytuacji, gdy nie ma czasu i możliwości na przeprowadzenie stosownego wywiadu, zebranie w jednym miejscu wszystkich podstawowych informacji o stanie zdrowia domownika jest bardzo pomocne i ułatwia pracę służbom ratowniczo-medycznym.

„Koperty Życia” będą również w lodówkach bolesławian„Koperty Życia” będą również w lodówkach bolesławianfot. UM Bolesławiec

„Koperta Życia” polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych, plastikowych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowanych przez niego lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numeru PESEL. Ankieta zawierać będzie także imię i nazwisko lekarza prowadzącego. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w widocznym miejscu w lodówce, oznaczonej dodatkowo naklejką z napisem: „Tu jest Koperta Życia”. Do koperty dołączona zostanie instrukcja wypełnienia karty informacyjnej

Udział w programie „Koperta Życia” jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każda osoba uczestnicząca w programie „Koperta Życia” będzie zobowiązana do corocznej aktualizacji informacji o swoim stanie zdrowia.

Pierwsze „Koperty Życia” pojawią się w Bolesławcu 23 listopada 2016 r. podczas inauguracji Bolesławieckiego Dnia Seniora.

informacja zlecona