Powiat: 11 nowych nauczycieli mianowanych

Powiat: 11 nowych nauczycieli mianowanych
fot. Powiat Bolesławiecki W czwartek 13 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyła się uroczystość, w czasie której jedenastu nauczycieli złożyło ślubowanie przed wicestarostą Marianem Haniszewskim.

Warto przypomnieć, że aby zostać nauczycielem mianowanym, przez co najmniej dwa lata należy pracować w szkole jako nauczyciel kontraktowy, a następnie odbyć staż (2 lata i 9 miesięcy). Nauczyciel starający się o awans musi także zaplanować własny rozwój zawodowy oraz działania, które będą podejmowane w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły. Należy także uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdać bardzo wymagający egzamin przed komisją egzaminacyjną, przedstawiając jednocześnie efekty swojej pracy w okresie stażu.

Jak wspomniała w trakcie spotkania naczelniczka Wydziału Edukacji i Promocji Powiatu Alicja Krzyszczak, nauczyciele wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa oświatowego, a także wspaniale zaprezentowali swój warsztat pracy nauczyciela, co wróży im wspaniałą karierę zawodową. Wicestarosta Marian Haniszewski, podkreślając, że udział w uroczystości jest dla niego prawdziwym zaszczytem, powiązał informację o bardzo dobrym przygotowaniu nauczycieli z tegorocznymi, najlepszymi na Dolnym Śląsku, wynikami maturalnymi. Samorządowiec podziękował nauczycielom za ich trud i ogromny wkład we wspaniałe wyniki naszych maturzystów, a także codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą, życząc satysfakcji z dalszej pracy nauczycieli.

W czasie uroczystości akty mianowania z rąk wicestarosty Mariana Haniszewskiego odebrali: Jacek Kawka i Andrzej Mitek (Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu), Barbara Smoleńska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu), Kinga Prokop i Piotr Rydz (Powiatowe Specjalne Gimnazjum nr 1 w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach), Łukasz Reszka (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach), Małgorzata Matyjaszczuk (II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu), Justyna Szylkiewicz, Danuta Gruszczak, Anna Mocydlarz-Popielarz i Marta Chylak (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu).

Gratulujemy!

Powiat Bolesławiecki/ii