Władysława Kotlarek z Klubu Amazonek uhonorowana

Władysława Kotlarek z Klubu Amazonek uhonorowana
fot. GA Kapituła Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek uhonorowała Władysławę Kotlarek, prezeskę Bolesławieckiego Klubu Amazonek.
istotne.pl konkurs, amazonki, władysława kotlarek

Uroczysta gala odbyła się pod koniec września we Wrocławiu. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski, Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego, oraz Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Celem konkursu, organizowanego od 2002 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet, jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet działających w różnych obszarach życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Lady D. pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled (dama niepełnosprawna).

Władysława Kotlarek z Klubu Amazonek uhonorowanaWładysława Kotlarek z Klubu Amazonek uhonorowanafot. Powiat Bolesławiecki
Władysława Kotlarek z Klubu Amazonek uhonorowanaWładysława Kotlarek z Klubu Amazonek uhonorowanafot. Powiat Bolesławiecki

Władysława Kotlarek jest amazonką, która nie tylko pokonuje własne słabości, ale niesie również pomoc innym kobietom. Jej działalność i zaangażowanie biorą się z potrzeby serca, potrzeby niesienia pomocy innym. Jednoczy kobiety, które walczą z nowotworem raka piersi, pomaga i wspiera w przekształcaniu słabości w siłę. Dzięki jej zapałowi w Bolesławieckim Klubie Amazonek możliwe jest organizowanie szeregu spotkań towarzyskich, kulturalnych i edukacyjnych.

– Serdecznie gratuluję zapału i ciepła, jakie emanuje w Pani działalności, i życzę w imieniu Zarządu Powiatu Bolesławieckiego dalszych inspiracji i sił w czynieniu dobra dla najbardziej potrzebujących – mówi Marian Haniszewski, wicestarosta bolesławiecki.

Powiat Bolesławiecki/ii