PKP: Łatwiejsze podróże koleją na granicy Polski i Niemiec

PKP: Łatwiejsze podróże koleją na granicy Polski i Niemiec
fot. freeimages.com (fcl1971) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz w Berlinie podpisały umowę infrastrukturalną o współpracy. Efekt porozumienia to ułatwienie przejazdu pociągów na granicy, pełna koordynacja działań zarządców infrastruktury, jednolita informacja dla przewoźników.
istotne.pl pkp, umowa, pkp plk

Zarządy DB Netz AG i PKP PLK S.A. podpisały dokument 20 września, w czasie berlińskich targów InnoTrans. Zarządcy infrastruktury sąsiednich krajów określili współpracę i zakres odpowiedzialności w obszarze eksploatacji infrastruktury na przygranicznych odcinkach wykorzystywanych w polsko-niemieckim ruchu granicznym. Głównym założeniem umowy są m.in. jednolite zasady zabudowy i utrzymania urządzeń przygranicznej infrastruktury kolejowej, a także planowanie i przygotowanie inwestycji. Umowa reguluje też zasady prowadzenia ruchu oraz przydzielania tras.

– Konstruktywna współpraca naszych zarządców infrastruktury kolejowej ma już długą tradycję. Dzięki nowej umowie kierunkujemy dalsze działania na bezpieczeństwo i jakość ruchu kolejowego pomiędzy Polską a Niemcami – podkreśla dr Thomas Schaffer, członek Zarządu ds. eksploatacji i rozkładów jazdy DB Netz AG.

Nowa umowa infrastrukturalna dotyczy odcinków: Löcknitz–Szczecin, Tantow–Szczecin, Küstrin/Kietz–Kostrzyn, Frankfurt nad Odrą–Rzepin, Guben–Gubin, Forst (Lausitz)–Tuplice, Horka–Węgliniec, Görlitz–Zgorzelec i Hagenwerder–Krzewina Zgorzelecka–Zittau.

– Prawie od dziesięciu lat współpraca między naszymi krajami ma ogromne znaczenie dla poprawy i rozwoju infrastruktury oraz przewozów kolejowych. Podejmowane przez obie spółki działania są zgodne z polityką państw i skoordynowane pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej – mówi Andrzej Pawłowski, członek Zarządu PKP PLK S.A. ds. eksploatacji.

Zasady współpracy zostały określone przez umowę pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzecząpospolitą Polską z 14 listopada 2012 r. o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

Od prawie 10 lat wspólna Grupa Infrastrukturalna DB Netz AG i PKP PLK S.A. wspiera rozbudowę granicznej infrastruktury kolejowej. Dzięki temu wdrożono wiele projektów, m.in. budowę mostu kolejowego we Frankfurcie nad Odrą i przeprowadzenie prac utrzymaniowo-naprawczych na moście kolejowym pomiędzy stacjami Görlitz i Zgorzelec. Ponadto przeprowadzono renowację i wyposażenie w nowoczesne systemy bezpieczeństwa linii Pasewalk–Löcknitz, Berlin–Kietz/Kostrzyn, Guben–Czerwieńsk, Cottbus–Forst i Węgliniec–Wrocław. Planowane działania to rozbudowa i elektryfikacja odcinka Angermünde–Szczecin i Hoyerswerda–Horka–Węgliniec oraz modernizacja mostu na Odrze pomiędzy Kietz/Kostrzyn.

PKP PLK/ii