Miejskie inwestycje i remonty drogowe. Zobacz, gdzie się buduje

Miejskie inwestycje i remonty drogowe. Zobacz, gdzie się buduje
fot. UM Bolesławiec Urząd Miasta w Bolesławcu odebrał prace przy przebudowie drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego.
istotne.pl inwestycja, gmina miejska

Przedmiotem odbioru był pierwszy etap przebudowy dwóch dróg bocznych zlokalizowanych przy ulicy Kleeberga i ul. Starzyńskiego. Remont sfinansowany został ze środków budżetu miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Koszty robót budowlanych wynoszą 322 278 zł, w tym 220 754 zł z budżetu miasta, reszta to środki SM „Bolesławianka” Zadanie polegało na przebudowie dwóch odcinków dróg bocznych od ul. Kleeberga. Szerokość drogi została zwiększona do 5 m. W ramach prac wykonano miejsca parkingowe o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnie chodników oraz dojścia do wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz śmietników wykonano z kostki brukowej betonowej. W miejscu istniejącej skarpy powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Miejskie inwestycje i remonty drogoweMiejskie inwestycje i remonty drogowefot. UM Bolesławiec

W zakresie robót znalazł się również remont chodnika wzdłuż ul. Kleeberga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa systemu odwodnienia dróg, przebudowa linii oświetleniowej wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych oraz likwidacja kolizji linii elektroenergetycznej z miejscami parkingowymi. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania.

W trakcie realizacji jest budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Koszty budowy wynoszą 951 486 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Długość drogi – ok. 800 m. W ramach realizowanych prac wykonano odwodnienie drogi w postaci ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej. W zakresie zadania przewidziano budowę chodników z kostki betonowej oraz montaż 28 słupów oświetleniowych ze źródłem światła LED. Zakończenie prac zaplanowano na listopad.

Miejskie inwestycje i remonty drogoweMiejskie inwestycje i remonty drogowefot. UM Bolesławiec

Przy ul. Słonecznej budowana jest droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zaplanowano również remont nawierzchni jezdni i chodników. Powierzchnia nowo budowanej drogi wynosi 510 m2, natomiast remontowanego odcinka ul. Słonecznej – ok. 1130 m2. W trakcie inwestycji wykonano mur oporowy zabezpieczający skarpę przy nowym odcinku drogi. W ramach zadania nastąpiła wymiana istniejącego odcinka kanalizacji ogólnospławnej oraz rurociągu przelewowego pomiędzy ul. Słoneczną a al. Wojska Polskiego. Na nowym odcinku drogi zaplanowano 5 lamp ze źródłami światła LED. Zakończenie prac zaplanowano na listopad. Wykonawcą jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Koszty wynoszą 295 638 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Urząd Miasta odebrał prace przy budowie łącznika drogi ul. Rzemieślniczej z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Jeleniogórską. Prace dotyczyły połączenia nawierzchni konstrukcyjnych tych dróg i wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Koszty budowy wynoszą 14 200 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Trwają prace przy odwodnieniu terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Koszty wynoszą 73 520 zł. Zakończenie prac zaplanowano w połowie października 2016 r.

Przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu zaplanowano remont chodnika prawego. Wykonawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Prace przy zmianie nawierzchni chodnika poprzedzi wymiana sieci gazowej wykonana przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział we Wrocławiu. Nowy chodnik będzie miał nawierzchnię z kostki betonowej. Prace potrwają do połowy listopada 2016 r.

Ponieważ ulica Dolne Młyny jest w zarządzie Powiatu Bolesławieckiego, roboty realizowane są w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr XXVII/283/2016 z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bolesławieckiemu w wysokości 100% nakładów na realizację przedmiotowego zadania.

UM Bolesławiec/ii