Konkurs „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”

Konkurs „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”
fot. Marcin Zabawa BOK-MCC wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w III edycji konkursu za film, w tym roku z nowym przesłaniem.
istotne.pl bok-mcc, sanepid, komenda policji

Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe: reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną itp. Autorem filmu może być jedna osoba lub maksymalnie trzyosobowy zespół. Dopuszczalny czas trwanie filmu konkursowego: 10 minut. Aby zgłosić film do konkursu, należy dostarczyć do dnia 18 listopada, do Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. Chopina 17, kopię filmu w formie cyfrowej na CD lub DVD w formacie AVI lub MPG oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia. Ukazanie szkodliwego wpływu używek (środków zmieniających świadomość) nikotyna, leki, narkotyki, alkohol na człowieka (młodzi ludzie), społeczeństwo oraz otoczenie. Kształtowanie postaw asertywnych, uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niekorzystania z używek. Uświadomienie młodzieży konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem używek. Prezentacja i upowszechnienie twórczych osiągnięć filmowych, pobudzenie kreatywności młodzieży oraz poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwaniem się warsztatem filmowca i językiem filmu.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jacek Klakoćar Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec oraz inspektor Henryk Stefanko Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa