O wzornictwie i technologii ceramiki bolesławieckiej na konferencji w Krakowie

O wzornictwie i technologii ceramiki bolesławieckiej na konferencji w Krakowie
fot. Muzeum Ceramiki Polska Ceramika 2016 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna odbyła się w Krakowie. Organizowana jest co dwa lata przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.
istotne.pl muzeum ceramiki, anna bober-tubaj, agh

Konferencja jest jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli branży ceramicznej z całej Polski i zagranicy. W tym roku AGH gościło przeszło stu naukowców i przedstawicieli przemysłu m.in. z Francji, Niemiec, Włoch, USA, Kanady i Chin.

O wzornictwie i technologii ceramiki bolesławieckiej na konferencji opowiedziała Anna Bober-Tubaj – dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Obok historii naszej kamionki, część wystąpienia poświęcona została dwojgu artystom: Bronisławowi Wolaninowi (główny projektant „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w latach 1964-1980 i 1980-2012) i Janinie Bany-Kozłowskiej (główny projektant Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” od 1987 r.) oraz aktualnemu stanowi rozwoju firm ceramicznych w regionie bolesławieckim.

Ważnym elementem referatu była też historia współpracy Bolesławca z krakowską AGH. W latach 2003-2011 funkcjonował w naszym mieście Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH. Począwszy od lat 90. XX w. w Bolesławcu, Nowogrodźcu i na zamku Czocha organizowano też wiele konferencji dla przemysłu ceramicznego. Uczestniczyli w niej również wykładowcy krakowskiej AGH m.in.: prof. Jerzy Lis, prof. Piotr Izak, prof. Mirosław Bućko, prof. Piotr Wyszomirski, dr Janusz Partyka, dr Marcin Gajek. W ostatnim czasie bardzo ważnym wydarzeniem było podpisanie porozumień o wzajemnej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przez dwa bolesławieckie zakłady: Spółdzielnię Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” (sierpień 2015 r.) oraz Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” (październik 2015 r.). Zawarcie kolejnego porozumienia planowane jest też przez Fabrykę Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”. Wymienione zakłady wspierały też i nadal wspierają organizację krakowskich konferencji – m. in. podczas tegorocznej edycji 12 zaproszonych prelegentów otrzymało pamiątkowe talerze ufundowane przez Spółdzielnię Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. W przyszłości wykładowcy AGH są zainteresowani zacieśnieniem współpracy nie tylko z bolesławieckimi zakładami, ale też i ze Stowarzyszeniem Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej