27 sesja Rady Miasta Bolesławiec

27 sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 24 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 – odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XXVII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXVII sesji.
3. Przyjęcie protokołów XXV sesji Rady Miasta odbytej 29 czerwca 2016 r. i XXVI sesji Rady Miasta odbytej 20 lipca 2016 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXV sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r. oraz XXVI sesji odbytej 20 lipca 2016 r.
5. Informacje:
   5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
   5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Raport z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 Gminy Miejskiej Bolesławiec”.
7. Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
8. Przerwa:
   8.1. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
   9.1. w sprawie rozwoju transportu publicznego w Gminie Miejskiej Bolesławiec
   9.2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bolesławieckiemu, na realizację zadania pn.: „Remont chodnika prawego, przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”
   9.3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału, będącego własnością Gminy Miejskiej, w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Gdańskiej 49 w Bolesławcu
   9.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016–2024
   9.5. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy organizacyjne:
   11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

informacja zlecona