Dla kogo bezpłatne podręczniki?

Dla kogo bezpłatne podręczniki?
fot. UM Bolesławiec W roku szkolnym 2016/2017 z bezpłatnych podręczników będą korzystali uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych i drugich gimnazjum.
istotne.pl podręcznik, um bolesławiec

Gimnazja

W roku szkolnym 2016/2017 z bezpłatnych podręczników będą korzystali uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum. Będą to podręczniki do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Książki będą zakupione w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla dzieci, które uczęszczają na lekcje religii, rodzice dokonują zakupu podręcznika we własnym zakresie.

Dla uczniów klas trzecich gimnazjum podręczniki kupują rodzice na dotychczasowych zasadach zgodnie z wykazami szkół.

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2016/2017 z bezpłatnych podręczników będą korzystali uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych szkoły podstawowej. Będą to podręczniki do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Książki i ćwiczenia będą zakupione w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla dzieci, które uczęszczają na lekcje religii, rodzice dokonują zakupu podręcznika we własnym zakresie.

Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej podręczniki kupują rodzice na dotychczasowych zasadach zgodnie z wykazami szkół.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej uczniom w roku szkolnym 2016/17 na stronie www.boleslawiec.eu.

informacja zlecona