Jest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i Zbaraża

Jest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i Zbaraża
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Zbaraż i mer miasta Roman Polikrowski oraz prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisali porozumienie o współpracy.
istotne.pl piotr roman, porozumienie, barbara smoleńska, roman polikrowski, zbaraż

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 20 sierpnia 2016 r. w bolesławieckim ratuszu. W zawartym porozumieniu strony zadeklarowały m.in. rozwój kontaktów partnerskich między mieszkańcami Zbaraża i Bolesławca, szczególnie ludzi młodych, współpracę w sferze kultury, oświaty, sportu oraz wsparcie rozwoju gospodarki i turystyki poprzez organizowanie seminariów, konferencji, promocję imprez biznesowych i handlowych.

Efekty dotychczasowego współdziałania zaprezentowała Barbara Smoleńska, prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu. W swoim wystąpieniu przypomniała już zrealizowane projekty. Wśród wymienianych przedsięwzięć warto przypomnieć projekt „Ocalić od zapomnienia – Kresowiacy” oraz publikację „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”. Projekt był realizowany przez Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prezentowane efekty pracy bolesławieckiej młodzieży przy porządkowaniu polskich mogił na Ukrainie. Zbaraż jest chętnie odwiedzany przez bolesławian. Uczniowie bolesławieckich szkół wraz z opiekunami systematycznie porządkują cmentarze na dawnych Kresach II RP. Wyjazdy na Ukrainę organizowane są w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Jest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i ZbarażaJest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i Zbarażafot. UM Bolesławiec
Jest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i ZbarażaJest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i Zbarażafot. UM Bolesławiec
Jest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i ZbarażaJest oficjalne porozumienie o współpracy Bolesławca i Zbarażafot. UM Bolesławiec

Młodzież z Bolesławca oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odwiedzają również Polaków zamieszkujących Zbaraż i okolice, są tam chętnie goszczeni oraz spędzają wspólnie czas zarówno w gronie polskich, jak i ukraińskich rówieśników. Warto wspomnieć, że na Ukrainie działają stowarzyszenia, które skupiają osoby podtrzymujące polską kulturę na tych terenach. Rodzą się również nowe inicjatywy, np. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Zbaraż”. Oficjalne statystki podają, że na obszarze Ukrainy zamieszkuje ponad 147 tysięcy Polaków.
W ramach podpisanego porozumienia prezydent Bolesławca Piotr Roman i mer Zbaraża Roman Polikrowski zadeklarowali, że będą rozwijać współpracę w następujących sferach:

  • ekonomia
  • transport
  • gospodarka komunalna
  • samorząd terytorialny
  • ochrona przyrody z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
  • kultura i edukacja
  • współpraca młodzieży.

Deklaracja dotyczy realizacji wspólnych projekty, w tym inwestycyjnych, sprzyjających polepszeniu życia mieszkańców Zbaraża i Bolesławca.

UM Bolesławiec/ii