Ogłoszono konkurs „Sprzątanie świata 2004”

Ogłoszono konkurs „Sprzątanie świata 2004”
fot. Rzecznik Starostwa Konkurs zorganizowany przez starostwo ma zachęcić do świadomego dbania o środowisko. Do udziału starosta zaprosił dzieci i młodzież z bolesławieckich przedszkoli i szkół. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych.
istotne.pl konkurs, akcja, sprzątanie świata

Konkurs organizowany w bolesławieckich placówkach ma przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat ochrony środowiska. Rywalizacja będzie polegała na zbieraniu surowców wtórnych i oddawania ich do punktów skupu.

Organizatorzy podkreślają, że wspólna akcja zbierania odpadów zintegruje tych, którzy wezmą w niej udział. Mogą to być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, reprezentujący poszczególne klasy, grupy klas albo samorządy uczniowskie.

Nagrody przewidziane w konkursie to odpowiednio 1000 zł za pierwsze miejsce, 800 zł za drugie i 600 zł za trzecie. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania nagrody specjalnej w wysokości 2000 zł placówce, która wykaże się największą aktywnością podczas akcji "Sprzątanie świata 2004".