Młodzieżowi radni nie przestrzegają prawa

Młodzieżowi radni nie przestrzegają prawa
fot. B.org Na sesji Młodzieżowej Rady Miasta pojawiła się osoba, która bez przeprowadzenia wyborów "zastąpiła" koleżankę, dotychczasową radną. Młodzi ludzie nie wiedzieli, że tak nie można.
istotne.pl rada miasta, młodzieżowa rada miasta

W trakcie czwartkowej sesji Młodzieżowej Rady Miasta okazało się, że młodzi ludzie nie przestrzegają prawa. Sprawa dotyczy zmian personalnych w składzie rady. Na sesji pojawiła się bowiem nowa radna, w zastępstwie innej, rezygnującej z mandatu. Nowa radna zasiadła wśród innych zupełnie spontanicznie.

Młodzi ludzie myśleli, że wystarczy zrzec się mandatu i poprosić koleżankę o zastępstwo do końca kadencji, by wszystko było w porządku. Zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że obowiązuje ich ordynacja wyborcza. A ta mówi jasno, że w wypadku rezygnacji radnego z mandatu trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające.

Podczas sesji okazało się również, że jeszcze jedna osoba, której akurat nie było na spotkaniu, chce opuścić Radę. Radni poczuli się tą deklaracją dotknięci i sami chcą wykluczyć radnego.

Mimo braku wiedzy na temat własnej działalności, młodzi radni mają zamiar zachęcać młodzież do aktywnego działania w sferze samorządności. "Chcemy przeprowadzić jeszcze więcej akcji pomagających ludziom potrzebującym, a także przeprowadzić kampanię dotyczącą samorządności" mówi Arkadiusz Krzemiński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. "Chcemy, aby uczniowie potrafili korzystać z praw, które im przysługują" dodaje przewodniczący rady.