Poradnia ma nowy lokal

Poradnia ma nowy lokal
fot. B.org Od kilku dni poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu działa w nowym miejscu. Teraz po porady do logopedów, psychologów i pedagogów rodzice ze swoimi dziećmi mogą się zgłaszać do przychodni przy ulicy Zwycięstwa.
istotne.pl poradnia

Placówka przez ostatnie lata funkcjonowała w budynku przy ulicy Opita. Zarząd powiatu zdecydował jednak o tym, że poradnię należy przenieść na teren przychodni przy ulicy Zwycięstwa. "Pomieszczenia, w których obecnie znajduje się placówka zostały wyremontowane oraz dostosowane do potrzeb poradni" mówi starosta Krzysztof Konopka.

Jaka pomoc w poradni?

Celem placówki jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i bezpłatne. Do poradni na badania lub zajęcia terapeutyczne zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny oraz nauczyciel lub wychowawca.

Formularze skierowań na badania znajdują się w każdej szkole u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie poradni. Rejonem działania poradni jest obszar powiatu bolesławieckiego.

Pracownicy poradni zajmują się oceną aktualnego poziomu oraz prognozowaniem rozwoju dziecka, diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niedowidzących, niedosłyszących, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo), terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, diagnozowaniem przyczyn trudności dzieci w nauce, diagnozowaniem, poradnictwem i terapią trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży, przygotowaniem uczniów do wyboru zawodu i szkoły, prowadzeniem banku informacji o szkołach, zawodach, formach dokształcania, opieką logopedyczną w placówkach i na terenie poradni, promocją zdrowia i zdrowego stylu życia.

Poradnia jest publiczną placówką oświatową, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Przez cały rok sekretariat poradni czynny jest w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30.