Strażacy z Polski i Niemiec wspólnie ćwiczyli

Strażacy z Polski i Niemiec wspólnie ćwiczyli
fot. J. Kieler W miejscowości Czerna w gminie Nowogrodziec odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich strażaków. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z gminy Nowogrodziec oraz ich koledzy z niemieckiej gminy Grossdubrau.
istotne.pl straż pożarna, ćwiczenia

Wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia odbyły się w ostatni weekend lipca. Brało w nich udział trzydziestu strażaków. Piętnastu reprezentujących gminę Nowogrodziec i tyle samo reprezentujących Grossdubrau. Nadzór nad ćwiczeniami sprawowali: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Czerna Józef Potyszka, Naczelnik OSP Czerna Andrzej Mierzwa, Prezes OSP Crosta Peter Schuman i zastępca Komendanta Powiatowego mł. kpt. Jerzy Kieler z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Brak opisuBrak opisufot. J. Kieler
Brak opisuBrak opisufot. J. Kieler

Program manewrów był różnorodny. Były szkolenia na temat zagrożeń występujących w miejscowości Czerna i w gminie Nowogrodziec. Strażacy ćwiczyli współdziałanie w różnorodnych akcjach gaśniczych oraz poznawali sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej. Goście z Niemiec ćwiczyli, korzystając z polskiego sprzętu hydraulicznego, służącego do ratowania ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych. Odbyły się też ćwiczenia w zastępach mieszanych. Polacy i Niemcy szkolili się w zakresie zwalczania pożarów na terenach wiejskich oraz usuwania skutków wypadków drogowych i udzielania pierwszej pomocy.

Brak opisuBrak opisufot. J. Kieler
Brak opisuBrak opisufot. J. Kieler
Brak opisuBrak opisufot. B.org

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem dotychczasowej współpracy i wyznaczeniem jej kierunków na przyszłość. Ponadto ustalono tematykę spotkań Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Czernej i Grossdubrau, które odbędą się już 13 i 14 sierpnia.

Współpraca pomiędzy Strażą Pożarną Gminy Nowogrodziec i Gminy Grossdubrau odbywa się w oparciu o Umowę Partnerską z 23 października 1999 roku. Umowa określa zasady współpracy pomiędzy jednostkami straży i dotyczy współdziałania i wzajemnej pomocy w zwalczaniu pożarów oraz klęsk żywiołowych. Dzięki umowie możliwa jest wymiana doświadczeń oraz udział polskich i niemieckich strażaków we wspólnych szkoleniach.