Można składać wnioski o stypendia socjalne

Można składać wnioski o stypendia socjalne
fot. sxc.hu W Wydziale Społecznym Urzędu Miasta można pobierać i składać wnioski o stypendia socjalne na rok szkolny 2005/2006.
istotne.pl stypendium

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski do 15 września. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października.

W roku szkolnym 2004/2005 wydano 297 decyzji przyznających stypendia. W 44 przypadkach decyzja była odmowna z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W 46 przypadkach wnioskodawcy nie dołączyli do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów. W dwóch przypadkach wnioskodawcy sami wycofali złożone dokumenty. Wysokość stypendium wahała się od 45 zł do 112 zł w zależności od dochodów w rodzinie.

Wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych na rok szkolny 2005/2006 można pobierać i składać w Wydziale Społecznym Urzędu Miasta Bolesławiec przy Placu Piłsudskiego 1, III piętro, pokój 307, tel. 645 65 68. Wzór wniosku znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zobacz także

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec