Programy sportowe w Bolesławcu

Programy sportowe w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec złożyła wniosek do Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Umiem Pływać 2015”.
istotne.pl umwd, pływanie, sport, um bolesławiec

Wniosek dotyczył zgłoszenia dzieci klas II bolesławieckich szkół – 318 dzieci (realizacja luty-czerwiec 2015 r.). Przyznano nam realizację programu dla 13 grup po 15 osób każda, czyli do programu „Umiem pływać 2015” zakwalifikowano 195 dzieci. Uzyskaliśmy w ten sposób wsparcie finansowe w wysokości 29 250 złotych. Dzieci rozpoczęły w lutym naukę pływania w ramach tego programu. Znaczne ograniczenie liczby zakwalifikowanych dzieci do programu wynika z bardzo dużego zainteresowania gmin tym programem na Dolnym Śląsku.

Latem czekać będziemy na rozstrzygnięcie dotyczące realizacji programu „Umiem pływać” w okresie wrzesień-grudzień 2015. Do tego etapu Gmina Miejska Bolesławiec zawnioskowała o naukę pływania dla 501 dzieci (obecne klasy I).

Program „Umiem pływać” w roku 2014 skierowany był do dzieci z klas trzecich szkół podstawowych naszego miasta. W ramach tego programu naukę pływania podjęło 524 dzieci. Na ten cel udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Dolnośląskiej Federacji Sportu środki finansowe w kwocie 78 600 złotych.

Zaś ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Gmina Miejska Bolesławiec złożyła wniosek na organizację 6 grup 20-osobowych. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiej Federacji Sportu przyznano nam dwie grupy. Do realizacji programu „Multisport 2015” zostały wybrane Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 5. Zajęcia dla 40 bolesławieckich dzieci prowadzą Marta Górska (SP nr 4) i Dariusz Adamczyk (SP nr 5).

Założenia organizacyjne – zajęcia w 3 blokach

  • Blok 1. Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość
  • Blok 2. Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in. piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej
  • Blok 3. Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami, oraz sporty sezonowe.

Do realizacji programu organizator przewidział stworzenie 100 grup. Zawnioskowały łącznie 84 gminy. Gmina biorąca udział w programie zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych do realizacji zajęć, a Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego opłaca instruktora oraz przekazuje sprzęt sportowy. Łączna wartość pozyskanych środków finansowych to niecałe 20 000 złotych (dwie grupy).

iza