Będą zmniejszać bariery

Będą zmniejszać bariery
fot. freeimages.com (andrewatla) Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2015 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
istotne.pl niepełnosprawność, powiat bolesławiecki

Celem programu jest:

  • zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym – Moduł I
  • pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych – Moduł II.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 – nowej siedzibie PCPR – w terminach:

  • Moduł I od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2015 roku
  • Moduł II: obowiązują dwa cykle realizacji wniosków
    • za II semestr roku szkolnego/akademickiego 2014/2015 w szkołach policealnych i wyższych należy składać od 9 marca do 30 marca 2015 roku
    • za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 w szkołach policealnych i wyższych należy składać od 1 września do 30 września 2015 roku.

Szczegóły na stronie Powiatu Bolesławieckiego.

Powiat Bolesławiecki/ii