Opiekun medyczny – profesjonalna pomoc w domu pacjenta

Opiekun medyczny – profesjonalna pomoc w domu pacjenta
fot. Opiekun Medyczny Maria Szawłowska Zakres usług obejmuje świadczenia opiekuńcze, higieniczne i pielęgnacyjne w domach podopiecznych. Pomagamy osobom w różnym wieku i w różnych stadiach chorobowych.
istotne.pl pomoc, pielęgniarka, opiekun, opieka

W ostatnich miesiącach na bolesławieckim rynku pojawił się nowy rodzaj usług – opieka świadczona przez profesjonalnego opiekuna medycznego. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Jest to nowy zawód medyczny (od 2008 roku) i został objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.).

Firma Opiekun Medyczny prowadzona jest przez Marię Szawłowską – doświadczoną i wykwalifikowaną opiekunkę osób starszych, chorych i niesamodzielnych. Zakres usług obejmuje świadczenia opiekuńcze, higieniczne i pielęgnacyjne w domach podopiecznych. Pani Maria opiekuje się osobami w różnym wieku i w rożnych stadiach chorobowych. Przez lata pracy z osobami niesamodzielnymi pomagała m.in. osobom z alzheimerem, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, osobami po wypadkach komunikacyjnych, udarach i w późnym stadium choroby nowotworowej. Do każdego z pacjentów podchodzi indywidualnie, wspólnie z rodzinami ustalając zakres potrzeb chorego i formę pomocy. Możliwa jest opieka codzienna, w ustalonych dniach i godzinach lub jednorazowa wizyta.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych: codzienna toaleta, toaleta całego ciała, mycie pacjenta w łóżku, wymiana worka stomijnego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej
  • Umawianie wizyt lekarskich oraz dowiezienie do lekarza i na rehabilitację
  • Pomoc w kontaktach z różnymi instytucjami
  • Codzienny pomiar ciśnienia krwi
  • Pomiar cukru we krwi
  • Przeprowadzanie odpowiedniej terapii zgodnej z zaleceniami lekarza
  • Pomoc w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza
  •  Wykonywanie różnych prac domowych: robienie zakupów, gotowanie, pomoc przy przyjmowaniu posiłków,  pranie, prasowanie
  • Mobilizacja podopiecznych do samodzielności
  • Organizacja czasu wolnego: wyjścia na spacer, do kina, teatru

Opiekun Medyczny Maria Szawłowska
tel. 796 643 289
www.facebook.com/pages/Opiekun-Medyczny/
opiekunmedyczny-bolec@wp.pl

Opiekun Medyczny - Maria SzawłowskaOpiekun Medyczny - Maria Szawłowskafot. Opiekun Medyczny - Maria Szawłowska

tekst zlecony