Nowe numery w Starostwie

Nowe numery w Starostwie
fot. freeimages.com (iprole) Prezentujemy nowe numery telefonów do komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
istotne.pl powiat bolesławiecki, przeprowadzka

W związku z przeprowadzką komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu z budynków przy ul. Zwycięstwa 9 oraz przy pl. Piłsudskiego 2 do nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu zmianie uległy numery telefonów komórek organizacyjnych.

Nie zmieniły się zaś numery telefonów i faxów Sekretariatu Starostwa oraz Biura Zarządzania Kryzysowego. Szczegóły na stronie Powiatu Bolesławieckiego.

Komórka Organizacyjna

Osoba

Pokój

Telefon

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 (Okrąglak)

Biuro Podawcze

Sylwia Starostecka

12

75 735 18 42
75 732 32 59

Sekretariat

Justyna Rozmus

15

75 732 32 58
75 732 32 50

Starosta

Dariusz Kwaśniewski

16

Wicestarosta

Marian Haniszewski

14

Członek Zarządu

Stanisław Chwojnicki

13

Skarbnik

Maria Szydłak

17

75 612 17 64

Przewodniczący Rady Powiatu

Karol Stasik

18

75 612 17 18

Rzecznik Prasowy

Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk

6

76 612 17 17

Biuro Organów Powiatu

Kierownik

Magdalena Kownacka

19

75 612 17 75

Biuro

Dominika Michalska

20

75 612 17 76

Wydział Organizacyjny

Org

Krzysztof Terelak

9

 

Informatyk

Piotr Buss

7 B

 

Wydział Środowiska

Naczelnik Wydziału

Grażyna Haluch

5

75 612 17 74

Zastępca Naczelnika

Lidia Lewandowska

2

75 612 17 71

Gosp.Wodno-Ściek. i Leśna

Lucyna Wroczyńska
Alicja Poznar

1

75 612 17 70

Geolog Powiatowy

Władysław Hołub

3

75 612 17 72

Ochr. Przyr. i Atm.

Agnieszka Potoczniak
Grażyna Myjkowska

4

75 612 17 73

Referat Budżetu Powiatu

Kierownik

Dagmara Jaworska

10

75 612 17 63

Ewidencja i Obsługa Budżetu

Elżbieta Szymonik
Katarzyna Szopa

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Kierownik

Grzegorz Dziadek

11

75 735 18 50

Biuro

Marta Rapa

11

75 735 18 51

Ul. Armii Krajowej 12

Biuro Podawcze – Informacja

 

Hol

75 612 17 00
75 612 17 01
75 612 17 02

Sekretarz Powiatu

Radosław Palczewski

302

75 612 17 50

Rzecznik Praw Konsumenta

Waldemar Sawicki

6

75 612 17 03

Powiatowy Zespół Ds.. Orzekania O Niepełnosprawności

Przewodnicząca Zespołu

Małgorzata Goleńska

7

75 612 17 04

Biuro Zespołu

Beata Klimowska
Dorota Matusiak
Piotr Kurcio

8

75 612 17 05

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału

Żaneta Stefańska

11

75 612 17 10

Zastępca Naczelnika, Transport Drogowy

Kinga Stasiak-Staniszewska

12

75 612 17 11

Ewidencja Kierowców

Małgorzata Borzymek
Jolanta Wołyniak

9

75 612 17 06

Rejestracja Pojazdów

Katarzyna Fiedorowicz
Magdalena Łużna
Diana Mirek
Aneta Potoczna

10

75 612 17 07
75 612 17 09

Archiwum Podręczne

Teresa Andrzejewska

10a

Brak

Dowody Rejestracyjne

Izabela Pawlicka
Janusz Latoch

13

75 612 17 12

Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Kierownik

Barbara Kostyra

103

75 612 17 16

Biuro Referatu

Katarzyna Grzelczyk
Anna Guzik
Anna Tarnawska

102

75 612 17 15

Wydział Edukacji i Promocji Powiatu

Naczelnik Wydziału

Alicja Krzyszczak

116

75 612 17 93

Zastępca Naczelnika

Maciej Pronkiewicz

118

75 612 17 95

Placówki Oświatowe

Mirosława Chmielewska
Danuta Kosior

113

75 612 17 90

Biuro Wydziału

Aneta Zawadzka

114

75 612 17 91

Ewa Tryka

115

75 612 17 92

Promocja Powiatu

Iwona Kuchciak
Renata Czerwińska

117

75 612 17 94

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału

Ewa Rendecka-Woch

201

75 612 17 13

Zamówienia Publiczne, Inwestycje

Marzena Klementowska
Jakub Gawron
Helena Paliga-Baraniecka
Emilia Meier
Krzysztof Rybak

201a (Wew.)

75 612 17 14

201b (Wew.)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Płucienik

203

75 612 17 46

Zastępca Naczelnika

Aneta Pańków

204

75 612 17 47

Gospodarka Gruntami

Krystyna Piaskowska
Anna Chmielowska
Agnieszka Czarnecka

202

75 612 17 45

Jerzy Czech

205

75 612 17 48

Wydział Geodezji i Katastru

Naczelnik Wydziału

Magdalena Drożdż

215

75 612 17 39

Zastępca Naczelnika, Kierownik PODGIK

Anna Demusz

212

75 612 17 36

Zasób Geodezyjny i Kartograficzny PODGIK

Mariusz Wodas
Maciej Kras

206

75 612 17 30

207

75 612 17 31

Lidia Mirek
Stanisława Piaskowska
Kamila Kaźmierczak

208

75 612 17 32

Podgik, Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Ewa Warężak

209

75 612 17 33

PODGIK, Ewidencja Gruntów i Budynków

Katarzyna Polańska
Dorota Strzelczyk

213

75 612 17 37

Agnieszka Balasow
Jadwiga Bigos
Jolanta Nawrocka

214

75 612 17 38

PODGIK, Ewidencja Gruntów i Budynków, Obsługa Interesanta

Agnieszka Marek
Małgorzata Tutak
Łukasz Leś

216

75 612 17 40
75 612 17 41

PODGIK, Kierownik Referatu Mapy Numerycznej

Zbigniew Klessa

210

75 612 17 34

Weryfikacja Zbiorów Danych Lub Innych Materiałów Stanowiących Wynik Prac Geodezyjnych

Daniel Biedrawa

221

75 612 17 42

Koordynator Usytuowania Projektowanych Sieci

Józef Pokładek

211

75 612 17 35

Składnica Akt

001

75 612 17 20

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator

Mariusz Oliwa

222

75 612 17 44

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału

Alicja Lech

303

75 612 17 53

Sprawy Administracyjne

Justyna Łasica
Natalia Dubina Palczak

301

75 612 17 51
75 612 17 52

Kadry
Sprawy Pracownicze

Elżbieta Konieczna
Iwona Kudryńska

305

75 612 17 55

Sprawy Organizacyjne

Krystyna Cempura

322

75 612 17 57

Informatyk

Leszek Jędrzejczyk

304

75 612 17 54

Radcowie Prawni

Izabela Pałka
Artur Baliński

321

75 612 17 56

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału

Barbara Struszewska

308

75 612 17 62

Użytkowanie Wieczyste

Sylwia Stypczyc

306

75 612 17 59

Obsługa Finansowo-Księgowa

Elżbieta Leśków
Edyta Wojdowska

75 612 17 60

Wynagrodzenia
Obsługa Finansowo-Księgowa

Elwira Łukawska
Renata Urbanowicz

307

75 612 17 61

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik Wydziału

Krzysztof Pańczak

315

75 612 17 68

Zastępca Naczelnika

Alicja Ruszkiewicz

312

75 612 17 65

Rozpatrywanie Wniosków

Alicja Głowacka
Paweł Chruściński

313

75 612 17 66

Przyjmowanie Wniosków

Sara Świątek
Justyna Kawecka

314

75 612 17 67

 

 

 

Biuro Kontroli Finansowej

Główny Specjalista

Jolanta Lewicka

311

75 612 17 58

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor

Piotr Żak

309

75 612 17 96

Biuro Inspektoratu

Lucyna Kowańdy
Agnieszka Kubrak

310

75 612 17 97

Grzegorz Nazar
Rafał Rutkowski

316

75 612 17 98

Powiat Bolesławiecki/ii