Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską
fot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu I nagrodę przyznano Bartoszowi Woźniewskiemu, II miejsce zajęła Agnieszka Szulc-Jednoróg, III nagrodę przyznano Aleksandrze Kozioł.
istotne.pl konkurs, praca dyplomowa

W piątek, 5 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Kapituła w składzie prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. inż. Robert Masztalski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Waldemar Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Jerzy Zieliński – Sekretarz Miasta i Jacek Dudyński – kierownik Centrum Integracji Kulturalnej postanowili przyznać trzy główne nagrody. I nagrodę przyznano Bartoszowi Woźniewskiemu za pracę magisterką „Koncepcja zagospodarowania terenu Dworca Wschodniego w Bolesławcu”, napisaną na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dra Łukasza Mikuły. Otrzymał on 3000 zł. Decyzją kapituły fragmenty pracy zostaną ponadto wydrukowane w Roczniku Bolesławieckim 2014. II miejsce w konkursie (2000 zł) zajęła Agnieszka Szulc-Jednoróg za pracę magisterką „Monografia Szkoły Podstawowej nr 8 w Bolesławcu (1964-1991)”, napisaną na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pod kierunkiem dr hab Kazimiery Jaworskiej. III nagrodę (1000 zł) przyznano Aleksandrze Kozioł za pracę „Hotel wraz z zagospodarowaniem terenu Pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu” napisaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dra inż. arch. Tomasza Myczkowskiego. Promotorzy zwycięskich prac otrzymali również nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

Była to już VIII edycja konkursu o nagrodę Prezydenta miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Łącznie w latach 2007-2014 do konkursu zgłoszono 41 prac. W tym roku wpłynęło 5 prac.

Agnieszka Szulc-JednorógAgnieszka Szulc-Jednorógfot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Aleksandra KoziołAleksandra Koziołfot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu