Wyłonią Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Wyłonią Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
fot. Wikimedia Commons Każda organizacja pożytku publicznego może zgłosić kandydata do komisji wyborczej, której zadaniem będzie wyłanianie w drodze losowania członków III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego, mogą zgłaszać swoich kandydatów do komisji wyborczej, której zadaniem będzie wyłanianie w drodze losowania członków III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Komisja wyborcza składać się będzie z 2 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i 2 przedstawicieli organizacji.

Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata do komisji. W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 przedstawicieli organizacji wybór do komisji następuje w drodze losowania przeprowadzonego przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.

Zgłoszenie do komisji wyborczej powinno zawierać:

  • nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej
  • imię i nazwisko kandydata, adres i telefon kontaktowy
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do komisji wyborczej
  • podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

Zgłoszenia należy składać do 17 marca 2015 r. w Referacie Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1 („wieżowiec”), pokój nr 712.

Powiat Bolesławiecki/ii