Rozwój Powiatu

Rozwój Powiatu
fot. Powiat Bolesławiecki W najbliższych latach przed samorządem szereg wyzwań związanych z rozwojem Powiatu.
istotne.pl ngo, powiat bolesławiecki

– Organizacje pozarządowe są strategicznym partnerem Starostwa, stąd istnieje konieczność zintensyfikowania naszej współpracy z organizacjami pozarządowymi – zgodnie twierdzą starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski i przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Radosław Makówka.

W poniedziałek 2 marca w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bolesławcu z organizacjami pozarządowymi, na którym podjęto próbę określenia szans i wyzwań stojących wobec współpracy sektora organizacji pozarządowych oraz Starostwa – w szczególności realizowanych za pośrednictwem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podsumowano również pracę II kadencji Powiatowej Rady i wręczono podziękowania za dotychczasową aktywność. Na poniedziałkowe posiedzenie zaproszono również Zenona Matuszkę, niezależnego eksperta z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Poruszył on zagadnienia współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z udziałem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w perspektywie modelu współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Rozwój PowiatuRozwój Powiatufot. Powiat Bolesławiecki
Rozwój PowiatuRozwój Powiatufot. Powiat Bolesławiecki
Rozwój PowiatuRozwój Powiatufot. Powiat Bolesławiecki
Rozwój PowiatuRozwój Powiatufot. Powiat Bolesławiecki

W czasie spotkania określono również wyzwania i zadania dla Rady III kadencji oraz przedstawiono informację o planowanych konkursach dla organizacji w 2015 r.

Spotkanie koordynował Referat Spraw Obywatelskich Społecznych i Zdrowia.

Powiat Bolesławiecki/ii