Działali na rzecz osób bezdomnych

Działali na rzecz osób bezdomnych
fot. www.sxc.hu W okresie jesienno-zimowym (począwszy od października 2014 roku) funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu stale kontrolowali miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne.
istotne.pl straż miejska, bezdomni

Jak się okazuje, nie są to tylko miejsca ustronne, takie jak opuszczone altany działkowe, obudowy śmietnikowe czy klatki schodowe. Od połowy października 2014 roku do końca lutego funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu dokonali 1 353 kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni. Udzielono również doraźnej pomocy osobom, które wyraziły chęć jej uzyskania.

Dzięki takim kontrolom oraz zgłoszeniom mieszkańców udzielono m.in. pomocy osobom bezdomnym śpiącym na ławkach przy ulicy Głowackiego, na terenie plant miejskich. Wśród osób śpiących w tym miejscu było dwóch mężczyzn oraz kobieta. Żadne z nich nie było pod wpływem alkoholu, niemniej odmawiali oni jakiejkolwiek pomocy medycznej. Po namowach strażników jeden z mężczyzn wyraził zgodę na przewiezienie go do placówki Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie mieści się Schronisko dla Osób Bezdomnych. Z uwagi na niepokojące objawy, takie jak: widoczne wychłodzenie oraz drgawki, a także fakt, że mężczyzna nie był w stanie ustać na nogach, przewieziono go na SOR, gdzie został przebadany. Po wykonanych badaniach mężczyzna odmówił leczenia, więc przewieziono go do placówki PCK. Tam – ze względu na brak możliwości zapewnienia mu opieki medycznej – nie mógł tam pozostać. Bezdomny, po kolejnej rozmowie ze strażnikami oraz pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyraził jednak zgodę na leczenie szpitalne, gdzie został ponownie przetransportowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i tam pozostał.

Równolegle prowadzono czynności wobec pozostałych dwóch osób. Ustalono, że kobieta, która spała na ławce przy ulicy Głowackiego, była zameldowana w jednej z podbolesławieckich miejscowości. Wyraziła chęć powrotu do miejsca zamieszkania, jednakże nie była w stanie sama się tam dostać, przede wszystkim z uwagi na trudności w poruszaniu się. Kobietę wraz z towarzyszącym jej mężczyzną przewieziono do miejsca zameldowania.

Jest to jeden z przypadków, z jakimi na co dzień spotykają się strażnicy miejscy. Ponadto Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała zbiórkę pościeli wśród funkcjonariuszy, którą podczas kontroli przekazywano sukcesywnie osobom przebywającym m.in. w altanach działkowych.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych, jednakże nie zapominajmy także o starszych sąsiadach, którzy są schorowani i których nikt nie odwiedza.

4 grudnia 2014 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie, że mieszkańcy jednej z bolesławieckich ulic, zaniepokojeni faktem, iż ich sąsiad, ponad 80-letni mężczyzna, od tygodnia nie wychodzi z domu i nie otwiera drzwi sąsiadom. Na miejsce został skierowany patrol wraz z pracownikiem MOPS-u, którym po dłuższych próbach nawiązania kontaktu z mieszkańcem udało się dostać się do mieszkania. Po wejściu do lokalu czuć było silną woń spalin. Jak się okazało, mężczyzna dogrzewał mieszkanie „piecykiem”, który sam wykonał.

Na miejsce, w związku z zagrożeniem wybuchem, wezwano również pogotowie gazowe, którego pracownicy odcięli dopływ gazu. Odcięto zasilanie energii elektrycznej w lokalu. Co więcej, jako że mężczyzna dłuższy czas przebywał w mieszkaniu, istniało zagrożenie podtrucia spalinami, zatem niezwłocznie wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który zabrał starszego mężczyznę do szpitala.

Następnie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu podjęli działania w kierunku umieszczenia staruszka w Zakładzie Opieki Lekarskiej w Kowarach, gdyż mężczyzna nie był w stanie samodzielnie funkcjonować.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu włączyli się w akcję PCK i pomogli w przekazaniu ciepłego posiłku 24 grudnia 2014 roku osobom bezdomnym.

Stałe kontrole miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne, zostały zakończone, jednakże doraźne działania wobec osób bezdomnych prowadzone będą w dalszym ciągu – w zależności od warunków atmosferycznych.

SM Bolesławiec/ii