Wiarygodna Szkoła w Kruszynie

Wiarygodna Szkoła w Kruszynie
fot. sp w Kruszynie W listopadzie 2014 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie został wyróżniony w ogólnopolskim programie Wiarygodna Szkoła i dołączył do rankingu najlepszych szkół w powiecie.
istotne.pl sp kruszyn, wiarygodna szkoła

Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce . Udział w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły. Uczestnictwo w programie było jednoznaczne z nadaniem szkole certyfikatu
Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na stronie internetowej programu.

Hanna Kwiatkowska