Polsko-niemiecka współpraca logistyczna

Polsko-niemiecka współpraca logistyczna
fot. Katarzyna Przepióra 22 kwietnia w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) odbyło się cykliczne, polsko-niemieckie spotkanie poświęcone zagadnieniom dwustronnej współpracy logistycznej.
istotne.pl wojsko, świętoszów, niemcy, 10kbpanc

W spotkaniu ze strony niemieckiej udział wzięli przedstawiciele n/w instytucji rządowych
i jednostek wojskowych: Federalnego Urzędu do Spraw Wyposażenia, Technik Informatycznych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry, Centrum Logistycznego Bundeswehry, 1 Dywizji Pancernej, 4-tej Placówki Kierowania Logistyką oraz Bazy Materiałowej w Zeithain.

Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Inspektoratu Wojsk Lądowych DGRSZ, Szefostwa Służby Czołgowo – Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ), 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) i 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (43WOG).

Spotkanie koordynował i prowadził major Piotr Ordyński, a za organizację i przebieg spotkania odpowiedzialni byli podlegli mu żołnierze Zespołu Wsparcia 10BKPanc.

Polsko-niemiecka współpraca logistycznaPolsko-niemiecka współpraca logistycznafot. Katarzyna Przepióra

W części roboczej spotkania omówiono i podsumowano ostatnie półrocze współpracy logistycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami, przedstawiono i uzgodniono plany i kierunki dalszej współpracy oraz ustalono termin kolejnego spotkania.

Na zakończenie części roboczej spotkania podpułkownik Robert Różyński z IWspSZ przedstawił strukturę organizacyjną oraz jednostki i komórki organizacyjne w Wojsku Polskim zajmujące się problematyką eksploatacji sprzętu niemieckiego i utrzymania jego sprawności technicznej.

Druga część wizyty delegacji niemieckiej oraz gości z instytucji i jednostek Wojska Polskiego obejmowała wizytę na Sali Tradycji 10BKPanc oraz pokaz czołgów Leopard 2A5, Leopard 2A4 i symulatora AGPT, w który wyposażony jest Ośrodek Szkolenia Leopard.

W trakcie wizyty na Sali Tradycji major Wiktor Kotlarz z sekcji współpracy cywilno-wojskowej przybliżył gościom bogatą historię jednostek, których tradycje dziedziczy 10BKPanc oraz zapoznał gości z najnowszą historią brygady, zwracając szczególną uwagę na uczestnictwo żołnierzy brygady w misjach pokojowych w Kosowie, Iraku, Czadzie i Afganistanie.

Na zakończenie wizyty w Sali Tradycji major Piotr Ordyński, w imieniu dowódcy brygady pułkownika Macieja Jabłońskiego, podziękował za wieloletnią współpracę w zakresie logistycznego wsparcia eksploatacji sprzętu niemieckiego 10BKPanc, odchodzącemu na emeryturę kapitanowi Hansowi Jürgenowi Hoffmannowi z 4 Placówki Kierowania Logistyką w Sondershausen. Podziękowania w imieniu komendanta 43 WOG złożył również major Dariusz Martyński.

Po przejściu w rejon parku sprzętu technicznego, goście z Niemiec zostali przekazani w ręce instruktorów Ośrodka Szkolenia Leopard, którzy zapoznali ich ze sprzętem pancernym będącym na wyposażeniu brygady oraz symulatorami, na których szkolą się czołgiści 10BKPanc. Paradoksalnie, wielu z niemieckich gości po raz pierwszy miało okazję tak szczegółowo zapoznać się z budową niemieckich czołgów Leopard 2A4 i 2A5. Jak zauważyli, pokaz sprzętu był dla nich bardzo interesujący, ponieważ większość z nich jest logistykami, służą i pracują w biurach i instytucjach wojskowych i nie na co dzień mają kontaktu ze sprzętem bojowym będącym na wyposażeniu Bundeswehry.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, zorganizowanym przez 43 WOG w Świętoszowie.

Tekst: major Piotr Ordyński
Zdjęcia: Katarzyna Przepióra