Ćwiczenie terenowe „Commando 2015” rozpoczęte

Ćwiczenie terenowe „Commando 2015” rozpoczęte
fot. st. szer. Tomasz Wiśniewski Kilka dni temu w Bolesławcu rozpoczęła się tegoroczna edycja „Ćwiczeń terenowych Commando”. Od końca kwietnia do początku czerwca w pięciodniowych obozach szkoleniowych weźmie udział ponad 300 uczniów klas mundurowych z całego kraju.
istotne.pl wojsko, commando, 23 śpa bolesławiec, ćwiczenie

Organizatorem szkolenia, które w tym roku obejmie osiem „klas mundurowych” z Dolnego Śląska oraz innych regionów kraju, jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” oraz 23 Śląski Pułk Artylerii. Przedsięwzięcie wspiera także Wojskowa Komenda Uzupełnień, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Bolesławcu, saperzy z bolesławieckiego patrolu rozminowania oraz Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza „Baryt”, a naukę elementów wspinaczki wysokogórskiej prowadzą instruktorzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z Lubania.

Włączenie w proces szkolenia specjalistów z różnych dziedzin i obszarów działalności wojskowej stwarza okazję do doskonalenia praktycznych umiejętności i pogłębiania wiedzy nabytej w szkole przez uczniów klas o profilach mundurowych realizujących program nauczania. Pionierami tegorocznej edycji obozu szkoleniowego byli uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół z Bielska-Białej, którzy przez pięć dni zdobywali umiejętności i mogli się sprawdzić pod okiem wojskowych instruktorów.

Wśród realizowanych zagadnień były między innymi elementy musztry indywidualnej i zespołowej, szkolenie strzeleckie, taktyka, szkolenie inżynieryjno-saperskie, pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej, nauka elementów wspinaczki wysokogórskiej, szkolenie wodne, ratownictwo medyczne i zajęcia profilaktyczne. W godzinach wieczornych młodzież doskonaliła umiejętności pływania na bolesławieckim basenie „Orka”. W tym roku po raz pierwszy do programu szkolenia włączono również biegowy test siłowy (BTS). Sprawdzian siły, wytrzymałości i zwinności stwarza młodzieży okazję do zweryfikowania swojej kondycji fizycznej i pokazuje wymagania, które trzeba spełnić, by poważnie myśleć o dalszym rozwoju w kierunku przyszłej służby w „formacjach” mundurowych.

25 kwietnia br. podsumowano zakończenie szkolenia przez klasę wojskową z Bielska-Białej. Na twarzach szkolonych oprócz zmęczenia można było zauważyć satysfakcję z pokonania wszystkich etapów szkolenia i zdania pierwszego „wojskowego egzaminu”.

W trakcie ostatniej zbiórki wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski wręczył młodzieży certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, a najlepsi zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Ćwiczenie terenowe Commando jest dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kpt. Remigiusz Kwieciński