Ogłoszenie Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o.

Ogłoszenie Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o.
fot. Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" Zakłady oferują do sprzedaży: wiertarki, tokarki, strugarki, przecinarki, szlifierki, maszyny, prasę, młynki i samochód.
istotne.pl zakłady ceramiczne bolesławiec

Postępowanie I

 • Wiertarka słupowa WE 20, rok budowy 1956, cena minimalna 2.000 zł (netto)
 • Wiertarka promieniowa Wrs-25/08, rok budowy 1963, cena minimalna 5.000 zł (netto)
 • Tokarka uniwersalna PORĘBA TR-70, rok budowy 1959, cena minimalna 7.500 zł (netto)
 • Strugarka poprzeczna PAA-60, rok budowy 1962, cena minimalna 5.500 zł (netto)
 • Przecinarka tarczowa BTB-40, rok budowy 1958, cena minimalna 2.000 zł (netto)\
 • Szlifierka dwutarczowa OND 350, cena minimalna 1.500 zł (netto)

Postępowanie III

 • Maszyna do drewna wyrówniarko-grubościówka typ DYSK 3, rok budowy 1979, cena minimalna 6.500 zł (netto)
 • Maszyna do drewna wyrówniarko-strugarka typ FOD, cena minimalna 3.000 zł (netto)
 • Maszyna do drewna frezarka dolnowrzecionowa, rok budowy 1966, cena minimalna 3.000 zł (netto)
 • Prasa hydrauliczna bramowa, cena minimalna 10.000 zł (netto)
 • Postępowanie IV
 • Młynki bębnowe firmy Zremb (4 sztuki), cena minimalna za sztukę 1.500 zł (netto)
 • Samochód Opel Combo rok produkcji 2003 numer VIN W0L0XCF0633036261, cena minimalna 3.500 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TMEZ IV”) można składać w sekretariacie Spółki ul. T. Kościuszki 11 do dnia 21.11.2014 roku do godziny 12:00.

Oferta powinna zawierać

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną cenę
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Mechaniczno-Energetycznym i Zaopatrzenia Radosław Knichał Tel. 604 515 877.