Słynne jak stempelki…

Słynne jak stempelki…
fot. Muzeum Ceramiki Wernisaż bolesławieckiej ceramiki artystycznej z XVIII- i XIX wieku w Muzeum Ceramiki. W realizację wystawy zaangażowały się 23 muzea z terenu Polski, Czech, Niemiec, z Australii oraz kolekcjonerzy prywatni.
istotne.pl muzeum ceramiki

W sobotę, 15 listopada, o 16:00, w bolesławieckim Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14 odbędzie się otwarcie wystawy „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX wieku. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich”. Na ekspozycji pokazane zostaną dzbany żeberkowane tzw. „melony” oraz pokryte brązowym szkliwem naczynia zdobione plastycznymi nakładkami. Jest to, poza ceramiką stempelkową, grupa najbardziej charakterystycznych dla Bolesławca wyrobów.

W realizację tego międzynarodowego przedsięwzięcia zaangażowały się 23 muzea z terenu Polski, Czech, Niemiec, a nawet z Australii oraz kolekcjonerzy prywatni. W ciągu wielomiesięcznej pracy muzealnikom z Bolesławca udało się przebadać ponad 650 obiektów, które zaprezentowane zostaną na wystawie.

Tak duża liczba eksponatów umożliwia pokazanie różnorodności form i bogactwa motywów dekoracyjnych ceramiki XVIII i XIX-wiecznej. Pierwszą grupę obiektów stanowią naczynia, których brzuśce zdobione są ukośnym żeberkowaniem, wśród których wyróżniają się dzbany pokryte szkliwem zielonym o różnych odcieniach. Druga grupa to wyroby dekorowane plastycznymi nakładkami. W zależności od czasu powstania różnią się one formą oraz zdobieniem. Najliczniej reprezentowane są dzbany przeznaczone do okuwania oraz słynne bolesławieckie dzbanki do kawy. Mniejszy zespół stanowią jednouche garnki.

Filiżanka z warsztatu J.G. AltmannaFiliżanka z warsztatu J.G. Altmannafot. Muzeum Ceramiki
Naczynia zdobione plastycznymi nakładkami i podmalowywaneNaczynia zdobione plastycznymi nakładkami i podmalowywanefot. Muzeum Ceramiki
Dzbany pokryte żeberkowaniemDzbany pokryte żeberkowaniemfot. Muzeum Ceramiki

Wśród motywów zdobniczych wyróżnia się kilka zasadniczych grup: religijne, heraldyczne, mitologiczne, rodzajowe, symboliczne oraz dekoracje floralne. Ciekawostkę stanowią naczynia z herbem bolesławieckiego cechu garncarzy (Adam i Ewa pod Drzewem Poznania Dobrego i Złego wyrastającym z garnka na kole garncarskim) oraz z symbolami masońskimi. Część naczyń dodatkowo pokrywano malaturą. Nielicznie reprezentowane są naczynia zdobione wyłącznie w ten sposób, a tylko dwa obiekty są dekorowane intarsją.

Na tym tle wyjątkowo prezentują się naczynia z XIX wieku, powstałe według projektów C.D.F. Bacha w bolesławieckiej wytwórni E.S. Gottharda oraz wyroby z garncarni J.G Altmanna, nagrodzone złotym medalem na I Światowej Wystawie w Londynie w 1851 r. Charakteryzują się one niezwykłą delikatnością, bliską porcelanie, elegancką formą oraz wyrafinowanym zdobieniem. Wiele spośród obiektów zostanie po raz pierwszy zaprezentowana na wystawie w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wystawie towarzyszy liczący pond 350 stron, trójjęzyczny (polsko-czesko-niemiecki), barwnie ilustrowany katalog, zawierający również naukowe opracowanie prezentowanego zagadnienia. Stanowi on najpełniejsze do tej pory opracowanie polskich, czeskich i niemieckich zbiorów XVIII- i XIX-wiecznej bolesławieckiej ceramiki artystycznej.

„Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich.” to jeden z największych i najważniejszych projektów poświęconych ceramice w ostatnim czasie, realizowany przez pracowników Muzeum Ceramiki, będący kontynuacją wcześniejszych badań nad miejscową kamionką, prowadzonych w 2012 i 2013 roku.
Wystawa oraz publikacja zostały przygotowane w ramach projektu VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych II realizowanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Krkonošské muzeum we Vrchlabí

Wystawa eksponowana będzie w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa 14 od 15 listopada do 21 grudnia 2014 roku. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.