Jest rada do spraw niepełnosprawnych

Jest rada do spraw niepełnosprawnych
fot. B.org Wybrano nowe prezydium Powiatowej Społecznej Rady.
istotne.pl starostwo, niepełnosprawność

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych skupia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych. Kadencja rady wynosi cztery lata, a jej prezydium rok. Kilka dni temu w gmachu starostwa dokonano wyboru nowych władz rady. Przewodniczącym została Danuta Zielińska, wiceprzewodniczącą Jadwiga Bobek, sekretarzem Andrzej Caban i członkami prezydium Jadwiga Pietraszkiewicz oraz Franciszek Piotrowski.

Głównymi zadaniami społecznej rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw niepełnosprawnych, opiniowanie powiatowych projektów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocena ich realizacji, a także opiniowanie uchwał rady powiatu dotyczących niepełnosprawnych.