Nowogrodziecki ZZOZ zmieni swoje oblicze

Nowogrodziecki ZZOZ zmieni swoje oblicze
fot. UM Nowogrodziec Już za trzy lata wszystkie placówki lecznicze będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi lokalowe.
istotne.pl nowogrodziec, zdrowie, inwestycja, sp zzoz

Placówki, które nie spełniają wymagań, określonych przez ministra zdrowia, będą musiały dostosować do nich swoje pomieszczenia, w innym przypadku jednostki te nie będą mogły prowadzić działalności leczniczej. Dla polskich pacjentów oznacza to sytuację, w której warunki pobytu w szpitalach będą identyczne jak w Niemczech.

Innym aspektem strategii w obszarze opieki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności usług elektronicznych dla pacjentów. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, jak setki innych podobnych zakładów, stoi przed trudnymi wyzwaniami sprostania wymaganiom.

Pierwsze wyzwanie – dostosowanie pomieszczeń –j ednostka realizuje poprzez projekt przeniesienia działalności do nowej siedziby. Projekt ten zakłada przebudowę i wyposażenie budynku przy ulicy Lubańskiej. Nieruchomość na ten cel (trzy działki o łącznej powierzchni ponad 0,5 ha oraz budynek o powierzchni użytkowej ponad 1,3 tys. m²) została zakupiona przez Gminę Nowogrodziec od Grupy Inco S.A. w 2013 roku za 180 tys. zł. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia jest dotacja Gminy Nowogrodziec w wysokości 1,5 mln złotych, udzielona na podstawie umowy podpisanej w marcu br. Pozostałe źródła finansowania to środki własne jednostki oraz dotacje celowe.

SP ZZOZ NowogrodziecSP ZZOZ Nowogrodziecfot. UM Nowogrodziec
SP ZZOZ NowogrodziecSP ZZOZ Nowogrodziecfot. UM Nowogrodziec

W sierpniu, po ukończeniu prac projektowych, SP ZZOZ złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Na koniec września planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy, któremu w połowie października zostanie przekazany plac budowy. Zakończenie procesu przebudowy i wyposażenia planowane jest na 31 lipca 2015 r.

Nowo projektowany budynek będzie spełniał wszystkie wymagania w zakresie pomieszczeń zakładu leczniczego, będzie posiadał 80 miejsc łóżkowych oraz niezbędną infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie działalności leczniczej.

Drugie wyzwanie – wdrożenie systemu informatycznego, który pozwoli na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i udostępnienie tzw. e-usług dla ludności, jest realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowana platforma dostępu do dokumentacji medycznej dla pacjentów z terenu powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, drugim partnerem jest SP ZOZ w Nowogrodźcu przy ulicy Asnyka. Powyższy projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, kwota dotacji dla SP ZZOZ wynosi 350 tys. zł.

Dzięki wdrożeniu projektu jednostka będzie w pełni zinformatyzowana i dostępna dla ludności poprzez specjalny portal internetowy. Obecnie prowadzone są postępowania zakupowe w celu wyłonienia dostawców sprzętu i oprogramowania, zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na koniec października.

UM Nowogrodziec/ii