NAWAŁA-14 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystów

NAWAŁA-14 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystów
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Z początkiem grudnia br. pododdziały 23 Śląskiego Pułku Artylerii rozpoczęły szkolenie na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań – Świętoszów.
istotne.pl żołnierz, poligon, 23 śpa, nawała 14

Sprawdzianem działalności ogniowej artylerzystów był Trening Kierowania Ogniem pk. NAWAŁA-14, przeprowadzony w dniach 4-5 grudnia br. przez dowódcę pułku pułkownika Andrzeja Lorenca. Blisko trzystu artylerzystów, 4 grudnia przed południem, stanęło u podnóża Wzgórza Prezydenckiego na zbiórce rozpoczynającej ćwiczenie. Po inauguracji treningu przez zastępcę kierownika ćwiczenia podpułkownika Pawła Świtalskiego, obsada stanowiska dowodzenia pułku i ćwiczące dywizjony ogniowe przystąpiły do praktycznej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W etapie przygotowawczym na stanowisku dowodzenia 23 pułku artylerii postawiono zadania podległym pododdziałom oraz przeprowadzono synchronizację działań.

O godzinie 18.30 rozległy się pierwsze wystrzały 122 mm wyrzutni WR-40 Langusta. Jako pierwsi zadania ogniowe wykonywali artylerzyści 3 dywizjonu artylerii rakietowej, podwładni majora Piotra Kobyłeckiego. Po wykonaniu otrzymanego zadania baterie ogniowe zajmowały kolejne rejony stanowisk ogniowych wykonując zadania amunicją bojową w warunkach nocnych i dziennych. Równolegle strzelały załogi 152 mm armatohaubic „DANA” 1 dywizjonu artylerii samobieżnej, którymi dowodził major Dariusz Kramarski. Podczas strzelań wykorzystywano Zautomatyzowany System Kierowania Ogniem "TOPAZ", wspomagający pracę dowódcy oraz pozwalający zoptymalizować użycie środków rażenia.

NAWAŁA-14 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystówNAWAŁA-14 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystówfot. kpt. Remigiusz Kwieciński

Plan treningu zawierał szereg zadań taktycznych i ogniowych, których realizację oceniali funkcyjni kierownictwa ćwiczenia. Równolegle z prowadzeniem działalności ogniowej pododdziały wykonywały zadania związane z zabezpieczeniem bojowym. Ćwiczący musieli reagować na szereg pozorowanych incydentów oraz skomplikowanych wydarzeń. Oceniano sposób działania oraz czas reakcji.

W toku zajęć wykonano 12 zadań ogniowych amunicją bojową, w tym 6 w warunkach nocnych. Wszystkie pociski raziły cele z wymaganą dokładnością, a o wysokim poziomie wyszkolenia dywizjonów świadczyły normy, w jakich pododdziały wykonywały manewr wewnątrz rejonu stanowisk ogniowych oraz w jakich osiągały gotowość ogniową. W ramach zgrywania pododdziałów artylerii 11 LDKPanc w szkoleniu udział wzięły również dywizjon artylerii samobieżnej oraz kompania wsparcia z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Ponadto do obserwacji celów i oceny skutków rażenia ogniowego wykorzystano Bezpilotowy Środek Latający Fly-Eye z 23 pa oraz śmigłowiec Mi-2 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

NAWAŁA-14 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystówNAWAŁA-14 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystówfot. kpt. Remigiusz Kwieciński

Plan szkolenia sprawił, że obchody „Artyleryjskiej Barbarki” przypadającej 4 grudnia, uświetniono hukiem wystrzałów artylerii lufowej i rakietowej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Po zakończeniu zadań ćwiczący stanęli na żołnierskim apelu, by uczcić Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. W realizacji zadań ogniowych oraz obchodach artyleryjskiego święta udział wziął dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Jarosław Mika oraz Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii dywizji pułkownik Mirosław Misior.

W żołnierskim apelu uczestniczyło liczne grono artylerzystów i byłych żołnierzy pułku oraz dowódców współpracujących z pułkiem jednostek i instytucji. Po odczytaniu rozkazów okolicznościowych pułkownik LORENC uhonorował żołnierzy osiągających najwyższe wyniki w działalności szkoleniowej.  W dalszej kolejności uhonorowano tegorocznych laureatów tytułu „Oficera, podoficera i szeregowego roku” oraz „Mistrzów ognia”. „Ludzie są naprawdę wielcy dzięki instytucjom jakie po nich pozostają” – tymi słowami Napoleona wyrażam szacunek dla okrytych chwałą oddziałów i formacji artyleryjskich, których tradycje kultywuje 23 pułk artylerii…, Zasługi naszych poprzedników stanowią nie tylko zobowiązanie, ale i powinność krzewienia dobrych wzorców wojskowych i artyleryjskich” – mówił dowódca pułku pułkownik Andrzej Lorenc.

Na zakończenie dowódca bolesławieckich artylerzystów podziękował żołnierzom za zaangażowanie i dotychczasowe wyniki szkolenia. Żołnierskie życzenia skierował do artylerzystów również dowódca „Czarnej Dywizji” generał dywizji Jarosław MIKA. Żołnierski apel zakończyła defilada pododdziałów i sprzętu artyleryjskiego biorącego udział w Treningu Kierowania Ogniem.

kpt. Remigiusz Kwieciński