Zdobyli zawód i wiarę w siebie

Zdobyli zawód i wiarę w siebie
fot. Powiat Bolesławiecki Kursy językowe, zawodowe, czesne na gimnazjum czy opieka społecznika – z takich możliwości mogli skorzystać uczestnicy projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008–2013”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, a realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy edukacyjnych przedsięwzięć spotkali się jeszcze raz, żeby odebrać specjalne certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

– Jestem wdzięczny za możliwość ukończenia kursu zawodowego. W normalnych warunkach nie byłoby mnie na to stać. Niestety, dziś wszystko kosztuje, również dodatkowe kształcenie. Dzięki temu projektowi nauczyłem się nowego fachu i poznałem wielu życzliwych ludzi – mówi jeden z uczestników projektu.

Podczas uroczystego spotkania przedstawiciele władz powiatowych Karol Stasik i Stanisław Chwojnicki podkreślali wagę tego przedsięwzięcia oraz fakt, że to nie tylko możliwość nauki czy zdobycia nowego zawodu, ale też możliwość silnej integracji ludzi, którzy mają trudność ze społeczną otwartością. Podniesienie jakości życia i umocnienie wiary we własne możliwości to również bardzo ważny – a może najważniejszy – efekt wysiłku zdecydowanych podjąć tę niełatwą próbę rozwoju oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Osoby objęte wsparciem w ramach projektu to 36 osób niepełnosprawnych i 10 wychowanków zastępczych form opieki.

ProjektProjektfot. Powiat Bolesławiecki
ProjektProjektfot. Powiat Bolesławiecki
ProjektProjektfot. Powiat Bolesławiecki

Wymierne rezultaty projektu to zdobycie przez 44 jego uczestników nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych: 16 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, 2 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. C, 1 osoba ukończyła kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej, 2 osoby ukończyły kurs operatora koparko-ładowarki, 4 osoby ukończyły kurs opiekunki osób starszych z nauką języka niemieckiego, 29 osób zostało objętych indywidualnym doradztwem zawodowym, 18 osób niepełnosprawnych wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym, 4 osoby otrzymały zwrot kosztów związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (czesne za szkołę oraz opłata za internat), 2 uczestników otrzymało wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość projektu to ponad 471 tys. zł.

Powiat Bolesławiec/ii