Międzynarodowy sukces bolesławieckich muzealników

Międzynarodowy sukces bolesławieckich muzealników
fot. G. Matorym Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zostało uhonorowane przez fundację Pro Archeologia Saxoniae w Dreźnie prestiżową nagrodą im. Wernera Coblenza.
istotne.pl muzeum ceramiki, pro archeologia saxoniae

Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie archeologii lub za wyróżniające się wysokim poziomem wystawy prezentujące zabytki archeologiczne Saksonii, Dolnego Śląska i Czech. Laureaci, prócz symbolicznego trofeum, otrzymują także nagrodę pieniężną. W tym roku jest to 2000 euro. Nagroda dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest tym bardziej cenna, że po raz pierwszy przyznano ją instytucji, nie zaś, jak do tej pory, osobie indywidualnej.

Bolesławieccy muzealnicy zostali nagrodzeni za projekt „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w.” Impulsem do realizacji przedsięwzięcia było odkrycie w 2007 roku przy ul. przy ul. Piaskowej w Bolesławcu pozostałości jednej z pięciu nowożytnej wytwórni.

Odkryte obiekty zaprezentowano na międzynarodowej wystawie, na której zgromadzono ponadto przykłady bolesławieckiej ceramiki z XV-XVII w z kilkudziesięciu muzeów w Europie oraz wyroby z tego czasu innych znaczących ośrodków garncarskich w Europie. Ekspozycję zaprezentowano w Bolesławcu (15.12.2012 - 10.03.2013), Nysie (03.04.2013 – 19.05.2013) oraz Goerlitz (13.07.2013 - 31.10.2013). Wystawa miała charakter interaktywny, do prezentacji zagadnień wykorzystano nowoczesny sprzęt multimedialny, a dla najmłodszych przygotowano specjalną ścieżkę edukacyjną.

Ponadto wydano dwujęzyczną polsko-niemiecką, ponad 350-stronicową publikację zawierającą katalog ceramiki bolesławieckiej z XV-XVII w. oraz analityczne opracowanie materiału badawczego, a także naukowe eseje historyczne, co pozwoliło na zaprezentowanie najpełniejszego do tej pory obrazu ceramiki bolesławieckiej od około połowy XVI w. do około połowy XVII wieku.

Partnerami Muzeum Ceramiki przy realizacji przedsięwzięcia po stronie niemieckiej były: Schlesisches Museum zu Goerlitz, Sächsisches Landesamt für Archäologie, Dresden oraz Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz. Bolesławieckim muzealnikom udało się ponadto zaangażować do współpracy ponad 30 innych muzeów, archiwów i bibliotek, w których prowadzono kwerendy oraz badano zbiory.

Konkurs o nagrodę im. Wernera Coblenza jest organizowany co dwa lata, od 2004 r. Do tej pory wyróżnienie to otrzymali tak wybitni archeolodzy jak: Sławomir Moździoch (2004), Dirk Scheidemantel (2004), Joanna Wojnicz (2006) oraz Dr. Wolfgang Schwabenicky (2010).
W latach 2008 i 2012 nagród nie przyznano ze względu na brak kandydatur spełniających wysokie wymagania konkursowe.

Wystawa w Muzeum CeramikiWystawa w Muzeum Ceramikifot. Grzegorz Matoryn
Wystawa w Muzeum CeramikiWystawa w Muzeum Ceramikifot. Grzegorz Matoryn
Wystawa w Muzeum CeramikiWystawa w Muzeum Ceramikifot. Grzegorz Matoryn
Wystawa w Muzeum CeramikiWystawa w Muzeum Ceramikifot. Grzegorz Matoryn