DPS: trwa spór zbiorowy

DPS: trwa spór zbiorowy
fot. Grażyna Hanaf Związkowcy zarzucają dyrektorowi m.in. celowe przewlekanie rokowań, odmowę udzielania ważnych informacji i brak zainteresowania osiągnięciem porozumienia. Bogusław Szeffs poinformował nas, że wypowie się w tej sprawie na początku lipca.
istotne.pl dps, związki zawodowe, spór zbiorowy, bogusław szeffs

Poniżej publikujemy pismo, jakie w ubiegły weekend otrzymaliśmy od związkowców z bolesławieckiego Domu Pomocy Społecznej:

Organizacja Zakładowa ar 01-047 OPZZ"Konfederacja Pracy" w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu z dniem 10 marca 2015 r weszła w spór zbiorowy z pracodawcą Domem Pomocy Społecznej w Bolesławcu reprezentowanym przez Dyrektora Pana Bogusława Szeffs.

Rokowania nie pozwoliły na uzyskanie stanowiska pracodawcy w zakresie Żądań objętych sporem zbiorowym. Podczas rokowań prowadzonych w ramach toczącego się sporu zbiorowego pracodawca wraz z zespołem negocjacyjnym w sposób celowy przewlekał rokowania, odmawiał ujawniania informacji niezbędnych do prowadzenia rokowań, a także prowadził rokowania w sposób ujawniający brak zainteresowania w osiągnięciu porozumienia. Pracodawca wykazywał bierną postawę i nie wyrażał woli jak najszybszego osiągnięcia porozumienia i zażegnania sporu zbiorowego. Strona związkowa w kwestii podwyżek poszła na ustępstwa, co w rezultacie nie zmieniło stanowiska pracodawcy i nie pozwoliło do uzyskania jakiegokolwiek porozumienia. Zaplanowany 3 % wzrost wynagrodzeń tj. 31 416,00 zł w roku 2015 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu zatwierdzony uchwałą nr 11/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015 nie został zrealizowany do dnia 10.03.2015 r., gdy Zakładowa Organizacja Związkowa weszła w spór zbiorowy z pracodawcą. Strona związkowa wskazała, iż rokowania wyznaczone na dzień 19.06.2015 r. są ostatnim spotkaniem na etapie rokowań niniejszego sporu zbiorowego. W dniu 19.06.2015 r. odbyło się spotkanie stron :
Organizacja Zakładowa OPZZ "Konfederacja Pracy" reprezentowana przez Zarząd -Przewodniczącego Zbigniewa Zając i Wiceprzewodniczącą Agnieszkę Kata, a Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu reprezentowanym przez Dyrektora Bogusława Szeffs oraz zespołów negocjacyjnych. Strona związkowa odniosła się do korespondencji pracodawcy doręczonej w dniu 19.06.2015 r. dwie godziny przed spotkaniem, nie wyrażając zgody na prezentowane w ich treści stanowisko pracodawcy. Strona związkowa podniosła, iż pracodawca nie przedstawił do dnia 18.06.2015 r. stanowiska w zakresie wszystkich żądań objętych sporem zbiorowym, co było wskazane w protokole ustaleń zespołów negocjacyjnych z dnia 03.06.2015 r. Wobec powyższego zgodnie z zapowiedzią strona związkowa zawnioskowała o sporządzenie protokołu rozbieżności kończącego etap rokowań toczącego się sporu zbiorowego. Pracodawca do zakończenia rokowań nie przejawił inicjatywy w wypracowaniu konsensusu , nie przedstawił żadnej alternatywnej propozycji w przedstawionych .żądaniach Zakładowej Organizacji Związkowej. Nawet jeśli strona pracodawcy zaproponowała jakieś rozwiązanie, to wycofywała się z niego na kolejnym spotkaniu. W dniu 19.06.2015 r. strona związkowa rozpoczęła sporządzanie protokołu rozbieżności przedstawiając w nim stanowisko Organizacji Zakładowej OPZZ "Konfederacja Pracy" w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia stanowiska w zakresie protokołu rozbieżności w terminie do dnia 02.07.2015r. Strony sporu zgodnie ustaliły, iż dzień 02.07.2015r.będzie dniem ostatecznego sporządzenia protokołu rozbieżności rokowań. Na koniec spotkania pracodawca odmówił parafowania protokołu rozbieżności i odmówił przyjęcia jego treści opuszczając wraz ze swoim zespołem spotkanie.

Szczegółowe żądania w zakresie sporu zbiorowego dotyczą sprawnego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej. Wszystkie żądania niejednokrotnie przewijały się w korespondencji Zakładowej Organizacji Związkowej z pracodawcą od momentu jej powstania , czyli od 16.04.2014r.

Skontaktowaliśmy się z dyrektorem placówki Bogusławem Szeffsem. W rozmowie telefonicznej z „ii” dyrektor poprosił o przesłanie pytań drogą mailową. 24 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź:

Obecnie nie mogę udzielić na nie [czyli pytania dziennikarza „ii” – przyp. red.] odpowiedzi, ponieważ w dniu 22.04.2015 r. zobowiązałem się do powstrzymywania od komentowania przebiegu sporu zbiorowego. Więcej informacji będę mógł udzielić po 02.07.2015 r., po zakończeniu rokowań i sporządzeniu przez zespoły negocjacyjne protokołu rozbieżności.

Z poważaniem

Bogusław Szeffs – Dyrektor DPS Bolesławiec

Do tematu wrócimy.