A może to Twoja zagroda jest najładniejsza? Powiat zaprasza do konkursu

A może to Twoja zagroda jest najładniejsza? Powiat zaprasza do konkursu
fot. Powiat Bolesławiecki Powiatowi urzędnicy zapraszają do udziału w konkursie „Najładniejsza Zagroda w Powiecie Bolesławieckim”.
istotne.pl konkurs, zagroda, powiat bolesławiecki

Konkurs organizowany jest po raz szósty przez Powiat Bolesławiecki oraz Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich. Celem konkursu jest promowanie gospodarności, zaradności i pomysłowości w zakresie aranżacji gospodarstw, w tym budynków i ich otoczenia.

Konkurs obejmuje swym zasięgiem gminy powiatu: gminę Bolesławiec, gminę Warta Bolesławiecka, gminę Nowogrodziec, gminę Osiecznica i gminę Gromadka.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy urzędów oraz radni z gmin i powiatu.

Terminy:

 • Termin zgłaszania do konkursu: 6 sierpnia, do godz. 15:30,
 • Termin wizji lokalnej zgłoszonych do konkursu zagród: 10–14 sierpnia
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 29 sierpnia.

Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystości dożynkowych, które będą mieć miejsce 30 sierpnia.

Kryteria:

KryteriaPunktacja 
1. Ogólny wygląd gospodarstwa:
 • zagospodarowanie
 • estetyka
 • czystość obejścia
1-10 pkt
2. Stan techniczny i estetyka budynku 1-10 pkt
3. Obiekty sanitarne:
 • śmietniki
 • szamba
 • kompostownik
1-10 pkt
4. Część gospodarcza:
 • budynki gospodarcze
 • podwórze
 • drogi dojazdowe, ogrodzenia
1-15 pkt
5. Część wypoczynkowa – ozdobna:
 • wyposażenie w elementy małej architektury (oczka wodne, pergole, trejaże, murki oporowe)
 • trawniki
 • zadrzewienia
 • ogródek skalny
 • rabaty kwiatowe
 • ukwiecenia balkonów, tarasów, werand
 • place zabaw dla dzieci
 • kącik wypoczynkowy
1-15 pkt
6. Zagospodarowanie części ogrodowej:
 • ogródek warzywny
 • ogródek zielarski
 • jagodnik i sad przydomowy.
1-10 pkt

Szczegóły na stronie Powiatu Bolesławieckiego.

Powiat Bolesławiecki/ii