ZUS udziela dofinansowania – przedsiębiorco, skorzystaj!

ZUS udziela dofinansowania – przedsiębiorco, skorzystaj!
fot. www.zus.pl Pracodawcy, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie, mogą skorzystać z programu dofinansowania ZUS-u. Program adresowany jest do wszystkich płatników składek, a zwłaszcza do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
istotne.pl dofinansowanie, zus, przedsiębiorca

Wśród wielu zadań ustawowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. ZUS dofinansowuje projekty przedsiębiorców, skierowane na utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej:

  • projekty doradcze, nastawione na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • projekty inwestycyjne, odnoszące się do aspektu bezpieczeństwa technicznego
  • doradczo-inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Poziom dofinansowania z ZUS-u został zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorcy starającego się o wsparcie, a mierzony jest liczbą zatrudnionych pracowników. W zależności od charakteru realizowanego projektu przedsiębiorca może uzyskać 20, 60, 80 lub 90 proc. dofinansowania, a maksymalna kwota wsparcia może wynosić aż 400 tys. zł.

Jak należy złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy ubiegający się o pozyskanie dofinansowania składają do ZUS-u „Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Następnie wniosek podlega ocenie przez ZUS. Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu, a po niej, w dwóch transzach, przekazywane są środki finansowe. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, następuje odbiór projektu przez eksperta. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.

Druk wniosku, instrukcję jego wypełnienia oraz szczegółowe wyjaśnienia do wniosku zamieszczono na stronie zus.pl, w zakładce „Prewencja i rehabilitacja – Prewencja wypadkowa”. Tam również dostępne są pełne informacje na temat całego programu dofinansowania. Instrukcję do wypełniania wniosku opracowano po to, aby krok po kroku pomóc przedsiębiorcom prawidłowo uzupełnić dokumentację.

Więcej informacji poniżej:

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je składać, w wersji papierowej, na adres Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ul. Szamocka 3, 5; 01-748 Warszawa. Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 22 667 10 15 lub poprzez e-mail: SekretariatDpir@zus.pl.

ZUS/ii