Poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt

Poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt
fot. freeimages.com (anyone7 1) Zadanie dotyczy chociażby działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką m.in. poprzez: opiekę lekarsko-weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia.
istotne.pl um bolesławiec, ziwerzęta

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2015 roku. Powierzenie obejmuje zadanie w zakresie: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt na terenie miasta Bolesławiec”.

Zadanie dotyczy działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką m.in. poprzez: opiekę lekarsko-weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia; zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy (jesień – zima); znajdowanie domów tymczasowych dla kotów wolno żyjących; sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 40 000 zł. Szczegóły w ogłoszeniu na stronie www.boleslawiec.eu.

iza