Mieszkanka Ławszowej wśród najaktywniejszych liderów w województwie

Mieszkanka Ławszowej wśród najaktywniejszych liderów w województwie
fot. www.facebook.com/LawszowaMiejscowosc W tym roku tytuł najaktywniejszego lidera pracującego na rzecz społeczności wiejskiej zdobyło dziewięć kobiet i jeden mężczyzna. W tym gronie znalazła się Wanda Abram z Ławszowej (gmina Osiecznica).
istotne.pl konkurs, umwd, ławszowa, kryształowa koniczyna, wanda abram

Celem wojewódzkiego konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i uhonorowanie pracy wolontariuszy, a także promowanie najbardziej aktywnych osób pracujących na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju środowisk wiejskich oraz popularyzowanie odpowiedzialnych postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

W tym roku tytuł najaktywniejszego lidera pracującego na rzecz społeczności wiejskiej zdobyło dziewięć liderek i jeden lider. W tym gronie znalazła się Wanda Abram z Ławszowej (gmina Osiecznica).

Jak czytamy na facebookowym profilu Ławszowa – Leśna Wieś nad Kwisą, Wanda Abram otrzymała Kryształową Koniczynę, nagrodę marszałka Dolnego Śląska, „za pracę społeczną i wysiłek w pielęgnowaniu najcenniejszych wartości lokalnych, wierność rodzimej kulturze oraz za szczególne zaangażowanie w przekazywanie młodemu pokoleniu najbardziej wartościowych idei, związanych z rozwojem obszarów wiejskich, zwyczajów, obyczajów i tradycji kulinarnych oraz promocję lokalnych przedsięwzięć jest przyznawana raz w roku”.

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Wanda Abram to zaangażowany samorządowiec, prezeska Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławszowej, członkini Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Osiecznicy i w Bolesławcu, a także autorka książki „Ławszowa nad Kwisą”.

Gratulujemy!

www.facebook.com/LawszowaMiejscowosc/DODR Wrocław/UG Osiecznica/ii