W Trzebieniu pomagają pszczołom!

W Trzebieniu pomagają pszczołom!
fot. Dom Ludowy w Trzebieniu Na terenie wokół Domu Ludowego „Jarzębina”, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie realizowany jest projekt „Pszczoły proszą o pomoc”.
istotne.pl trzebień, dom ludowy jarzębina, pszczoły

Jest to wielkie przedsięwzięcie, angażujące mieszkańców, organizacje oraz szkołę, które nie tylko pomaga chronić owady zapylające ale także upiększa wieś Trzebień, a w szczególności tereny wokół Domu Ludowego „Jarzębina.

To jeden z elementów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, mającej na celu ochronę środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających. Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja tych owadów. Jeśli nie uda się ograniczyć skali tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności.

Dane naukowe wskazują, że to właśnie owady zapylające pomagają w zapylaniu ponad 80% spożywanych przez nas roślin. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, w ostatnich latach kurczą się też w szybkim tempie ich naturalne siedliska. Łąki, ogrody, tereny zieleni oraz zadrzewienia, jako ostoje bioróżnorodności w polskich wsiach, odgrywają więc ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń.

Wieś Trzebień po konferencjach, szkoleniach, wspólnym planowaniu przy pomocy specjalistów została wybrana pośród wielu wsi z całej Polski i włączona do programu „Pomagamy pszczołom” Trzebień otrzymał wsparcie merytoryczne pracowników Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz środki finansowe w kwocie 3000 zł. na pokrycie zakupu drzew, krzewów, bylin miododajnych oraz tablicy edukacyjnej. Oficjalny patronat nad „Strefą nektarodajną” objęło „Stowarzyszenie Trzebień” przy współpracy z Domem Ludowym „Jarzębina” w Trzebieniu, który prowadzi Agnieszka Faltyn pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz Marek Suchcicki, miłośnik owadów zapylających, ogrodów i całej przyrody.

W środę, 22 kwietnia, zostały dostarczone rośliny do Trzebienia. Całe popołudnie członkowie „Stowarzyszenia Trzebień” sadzili drzewa i krzewy miododajne: młodzież i dzieci z Domu Ludowego „Jarzębina” oraz mieszkańcy wsi w tym radny Andrzej Szwedo, prezes spółdzielni mieszkaniowej Krzysztof Zięcik i podleśniczy Tomasz Loch. Posadzono lipy, jarzębiny, śnieguliczka, berberys oraz oliwnik.

Posadzone zostaną jeszcze: śnieguliczka, pigwowiec, dereń, oliwnik, oraz byliny mikołajek płaskolistny, pszczelnik, mięta oraz lawenda. Będą również postawione domki dla dzikich pszczół, które buduje młodzież z Domu Ludowego. Zamieszkają tam głównie murarki ogrodowe. Murarki są najpopularniejszymi pszczołami samotnicami, których skuteczność zapylania jest równie wysoka jak pszczoły miodnej. Murarka cieszy się uznaniem wśród sadowników. Domki są wystawiane w sadach i ogrodach, gdzie można bez obawy użądlenia wykonywać wszystkie prace ogrodnicze.

Więcej informacji o dzikich pszczołach oraz działaniach proekologicznych można znaleźć na stronie internetowej fundacji www.zielonaakcja.pl.
Kolejne sprawozdania z działań i funkcjonowania strefy będą regularnie udostępniane opinii publicznej. Już teraz serdecznie zapraszamy do odwiedzania „Strefy nektarodajnej” w Trzebieniu.

Informacja Agnieszka Faltyn/ii