Józef Burniak zorganizował wykład dla młodzieży

Józef Burniak zorganizował wykład dla młodzieży
fot. B.org Mimo informacji zamieszczanych w bolesławieckich portalach na spotkanie z byłym prezydentem miasta przyszło niewiele osób.
istotne.pl wykład, józef burniak

Mimo informacji zamieszczanych w bolesławieckich portalach na spotkanie z byłym prezydentem miasta przyszło niewiele osób. Nie zrażony tym Józef Burniak wygłosił interesujący wykład. Rozpoczął od wyjaśnienia znaczenia i pochodzenia słowa budżet, następnie opowiedział o historycznych warunkach, które skłoniły szlachtę do bardziej racjonalnego planowania wydatków, w końcu przeszedł do współczesnych zasad tworzenia i wykonywania budżetu w gminach.

Poza zagadnieniami prawno-ustrojowymi Józef Burniak przybliżył zasady tworzenia i wykonywania budżetu przez bolesławieckie jednostki samorządu terytorialnego. Powoływał się na wiele przykładów, zarówno tych z okresu, kiedy pełnił funkcję Prezydenta Miasta, jak i tych aktualnych, z którymi ma do czynienia jako radny Rady Miasta.